Ievada sanāksmē iepazīstina ar FRONTEX sadarbības koordinatoru

Ceturtdien, 30. maijā Iekšlietu ministrijā notikušajā ievada sanāksmē Eiropas Robežu krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) izpilddirektors Fabrice Leggeri iepazīstināja ar jauno aģentūras sadarbības koordinatoru Baltijas valstīs Vygintas Kaziukonis.

Ievada sanāksmē piedalījās iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības iestāžu vadības un Latvijas valsts iestāžu, kuras ir iesaistītas integrētajā robežu pārvaldībā nacionālajā līmenī, pārstāvji. 

Ievada sanāksmes ietvaros FRONTEX izpilddirektors uzsvēra FRONTEX sadarbības koordinatora lomu sadarbības attīstīšanā un atvieglošanā starp FRONTEX aģentūru un Baltijas valstīm, norādīja uz esošajiem un nākotnes izaicinājumiem robežu drošības un pārvaldības jomā, kā arī izteica cerību, ka FRONTEX sadarbības koordinatoram izveidosies laba komunikācija ar  Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valsts iestādēm.

FRONTEX sadarbības koordinators pateicās Valsts robežsardzei un Iekšlietu ministrijai par līdz šim ieguldīto darbu, koordinējot ar viņa norīkošanu saistītās darbības, vienlaikus izteica apņemšanos dibināt un uzturēt kontaktus par viņa darbības jautājumiem ar visām iesaistītajām kompetentajām valsts iestādēm. 

"FRONTEX sadarbības koordinators vēl vairāk veicinās sadarbību, paātrinās svarīgu jautājumu virzīšanu, dos FRONTEX nepastarpinātu ieskatu un izpratni par robežu pārvaldības procesiem un ārējās robežas drošību mūsu valstīs", apgalvoja Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis G. Pujāts. Tāpat viņš atzīmēja, ka  FRONTEX sadarbības koordinatora darba uzsākšana tieši tagad ir stratēģiski svarīgs solis, jo šobrīd tiek pārskatīta un pielāgota integrētās robežu pārvaldības sistēma, lai nodrošinātu vienveidīgu procesu realizāciju visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī jaunā Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulējuma ietvaros visu kopīgās pūles veicinās efektīvāku migrācijas pārvaldību, uzlabos ES iekšējo drošību kopumā un aizsargās brīvas personu pārvietošanās principu.

Kā jau ziņots, pamatojoties uz 2019. gada  27. martā Bukarestē (Rumānijā) parakstīto  Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Eiropas Robežu krasta apsardzes aģentūras saprašanās memorandu par sadarbības koordinatora uzņemšanu Latvijas Republikā, FRONTEX sadarbības koordinators darbu uzsāka 2019.gada maijā.

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone 
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore, tālr. 670756739, mob. 28364592, e-pasts: kristine.petersone@rs.gov.lv


Atpakaļ