Iekšlietu ministrija pievienojas projektam, atbalstot efektīvu narkotiku lietošanas profilaksi

04.09.2019

Iekšlietu ministrija kā atbalstošais partneris ir pievienojies Eiropas Komisijas finansētajam projektam ASAP (“ASAP training”, Nr.807038 — ASAP-Training — JUST-2017-AG-DRUG). Projekta mērķis ir veidot efektīvu narkotiku lietošanas profilaksi Eiropā, nodrošinot kvalitatīvu profilakses speciālistu apmācību.

 

Lai gan pēdējās desmitgadēs ievērojami audzis zinātnisku pierādījumu skaits par to, kādas profilakses intervences ir efektīvas, joprojām ievērojami finanšu, administratīvie un cilvēkresursi tiek ieguldīti neefektīvās intervencēs. ASAP projekts vērsts uz to, lai veicinātu iegūto zinātnisko pierādījumu izmantošanu, apmācot profilakses speciālistus par efektīvu narkotiku lietošanas profilaksi.
 
ASAP projekta īstenošana norisināsies 2019. un 2020.gadā un tajā kopā piedalās 15 organizācijas no Beļģijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovēnijas un Ungārijas. Grupas konsultatīvajā padomē pieaicināti vadošie speciālisti no ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC), Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) un organizācijas Eiropas Sabiedrība profilakses izpētē (EUSPR).

Projekta ietvaros tiks īstenotas vairākas komponentes:

1) Eiropas valstu sistēmu izpēte
Projekta ietvaros tiks veikta Eiropas valstu profilakses sistēmu izpēte, piemēram, iesaistīto pušu un to lomu apzināšana, kvalitātes standartu izmantošana un programmu sertifikācija dažādās valstīs, programmu finansēšanas mehānismi u.tml. Analīzes rezultātā tiks izveidoti valstu profili.

2) Apmācības programmas izstrāde
Pamatojoties uz iegūto informāciju, tiks izstrādāts apmācības programmas modulis profilakses speciālistiem, kurā ietvertas tādas komponentes kā profilakses terminoloģija, pierādījumos balstītas programmas, kvalitātes standarti, intervenču monitorings un izvērtēšana. Projekta ietvaros paredzēts arī izvērtēt apmācības moduli un veikt nepieciešamos uzlabojumus.

3) Divu līmeņu apmācības profilakses speciālistiem
Profilakses speciālistu apmācības notiks divos līmeņos. Sākotnēji no katras valsts tiks apmācīti daži treneri, kuri sekojoši pēc tam nodrošinās mācības profilakses speciālistiem savā valstī. Katrs treneris saņems EMCDDA sertifikātu par apmācības programmas apgūšanu.

4) E-mācību programmas izveide un testēšana
Lai nodrošinātu mācību programmas pieejamību, tiks izstrādāts e-mācību modulis. Projekta ietvaros tiks nodrošināta e-modeļa testēšana un uzlabošana.
 
 
5) Profesionāļu virtuālas kopienas izveide
Lai nodrošinātu profilakses speciālistiem zinātnisku un praktisku atbalstu, tiks izveidota virtuālā speciālistu kopienas platforma. Tādējādi profesionāļi no dažādām valstīm varēs apmainīties ar informāciju par jaunākajām profilakses programmām, meklēt partnerus dažādiem projektiem u.tml. Šāda virtuālā kopiena ļaus izveidot un nostiprināt profilakses speciālistu tīklu Eiropas mērogā.
 
Projekta kontaktpersona - Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Plānošanas nodaļas vecākā referente Agnese Zīle-Veisberga (agnese.veisberga@iem.gov.lv).
 
 
Projekta mājas lapa: http://asap-training.eu/
 
 

Atpakaļ