Starptautisko policijas sadarbību un noziedzības apkarošanu stiprinās ar Eiropas Ekonomikas zonas finansējumu

22.11.2019

Pirmdien, 25.novembrī, plkst. 13.15 viesnīcā Grand Poet Hotel, Raiņa bulvārī 5/6, Rīgā, notiks atklāšanas pasākums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda līdzfinansētajai programmai “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”.


Programmas mērķis ir stiprināt institūciju spēju ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā, kā arī uzlabot institūciju sadarbību, lai nodrošinātu, ka ar bērniem, kas cietuši no vardarbības, vai ir kļuvuši par tās lieciniekiem, Latvijā tiek strādāts bērniem draudzīgā veidā - ieviešot Barnahus modeli.

Atklāšanas pasākumā piedalīsies amatpersonas no Ministru prezidenta biroja, Iekšlietu ministrijas, Norvēģijas vēstniecības, Labklājības ministrijas, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Finanšu izlūkošanas dienesta.
Programmas kopējais finansējums ir 17 647 059 euro. EEZ piešķīrums ir 85% jeb 15 000 000 euro, savukārt nacionālais piešķīrums ir 15% jeb 2 647 059 euro. Programmas īstenošanas laiks ir līdz 2024.gada 31.decembrim.

MEDIJU IESPĒJA: Plkst. 12.45 pasākuma norises vietā medijiem būs iespēja saņemt informāciju par programmas kopējo ietvaru, kā arī intervēt iestāžu pārstāvjus – projektu īstenotājus. Plkst. 13.15 būs iespēja piefilmēt pasākuma oficiālo atklāšanu. Lūdzam mediju pārstāvjus pieteikt savu dalību līdz 22.novembra plkst. 15.00, rakstot uz e-pastu: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Programmas ietvaros, īstenojot 6 projektus, tiks sasniegti šādi rezultāti:
• Veicināta tiesībsargājošo iestāžu sadarbība ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, tiks izveidota vienota IT sistēma, kā arī tās izmantošanai tiks apmācīti tiesībsargājošo iestāžu darbinieki.
• Uzlabota infrastruktūra ekonomisko noziegumu novēršanai un apkarošanai robežšķērsošanas vietā "Terehova", apmācītas  VID Muitas pārvaldes,  Valsts robežsardzes,  Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas un pilnveidota muitas kinoloģijas dienesta mācību infrastruktūra, izveidojot “suņu mācību laboratoriju”.
• Izveidota tiešsaistes ziņošanas sūdzību platforma, kā arī īstenotas sabiedrības izpratni veicinošas kampaņas, izglītojot sabiedrību par virtuālās trauksmes celšanas sistēmas izveidošanu un trauksmes cēlēju aizsardzību. Stiprināta KNAB darbinieku kvalifikācijas celšana korupcijas novēršanā un apkarošanā.
• Apmācītas VP ENAP amatpersonas ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai; uzlabota materiāli tehniskā infrastruktūra; veikta esošās normatīvās bāzes analīze un pilnveidošana sadarbībā ar OECD, kā arī uzstādīts analītiskais rīks/programmatūra. Tāpat tiks stiprināta VP Kriminālistikas pārvaldes kapacitāte, ieviešot jaunas modernas ekspertīžu metodes, atjaunināta infrastruktūra un aparatūru iegāde kibernoziegumu un finanšu ekspertīzes jomās.
• Darbinieku zināšanu pilnveidei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā, ir paredzēta Finanšu izlūkošanas dienesta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieku zināšanu uzlabošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā.
• Ieviests Barnahus modelis Latvijā pielāgojot telpas, sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu bāzei, kas reglamentēs Barnahus darbību. Plānots apmācīt pakalpojuma sniegšanā iesaistīto institūciju darbiniekus un īstenotas informētības veicināšanas kampaņas.

 

Projekta nosaukums

Projekta īstenotājs

EEZ finansiālais atbalsts/ EUR

Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā

Valsts ieņēmumu dienests

2 197 000

Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā "Terehova"

Valsts ieņēmumu dienests

2 585 935

Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

650 000

Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā

Valsts policija

8 389 124

Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā

Finanšu izlūkošanas dienests/ Finanšu un kapitāla tirgus komisija

450 000

Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā

Labklājības ministrija

2 070 000

Divpusējās sadarbības fonds

 

100 000

Programmas administrēšana

 

1 305 000

Kopā:

17 747 059

 


 


Atpakaļ