/

Apstiprina regulējumu starptautiskās palīdzības saņemšanai un sniegšanai

SAODN / 12.12.2017

Otrdien, 12. decembrī, Ministru kabinets (MK) pieņēma trīs MK noteikumus, kas saistīti ar starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtību, humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtību, kā arī valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveidi. … Lasīt vairāk

/

Uzlabos autopārvadājumu kontroli

SAODN / 12.12.2017

Otrdien, 12. decembrī, Ministru kabinets (MK) izdeva MK noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība””. … Lasīt vairāk

Latvijas pilsonībā uzņemta 91 persona

SAODN / 12.12.2017

Otrdien, 12.decembrī Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 91 personu, tajā skaitā, 4 nepilngadīgas personas, kuras naturalizējušās kopā ar vecākiem. … Lasīt vairāk

ES iekšlietu ministri Briselē pārrunās pasākumus terorisma draudu mazināšanai

 Ceturtdien, 7. decembrī, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis piedalīsies ES Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē Briselē, lai pārrunātu jautājumus, kas vērsti uz efektīvu ES cīņu pret terorismu un savstarpējas informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp dalībvalstīm. Ministri diskutēs arī par Šengenas telpas stiprināšanu. … Lasīt vairāk

Civilās aizsardzības apmācību integrēs izglītības saturā

SAODN / 05.12.2017

Otrdien, 5. decembrī, Ministru kabinets(MK) izdeva MK noteikumus “Noteikumi par minimālajām prasībām attiecībā uz obligātā civilās aizsardzības kursa saturu un nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos”, kuros noteiktas prasības apmācību saturam, kā arī precizētas un papildinātas apmācību tēmas. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis sveic Policijas darbinieku dienā

/

Apbalvo par cīņu pret cilvēktirdzniecību

Šā gada 29. novembrī, Stokholmā, Fotografiska muzejā, Baltijas jūras valstu padome (BJVP) sadarbībā ar Zviedrijas valdību pirmo reizi Baltijas jūras valstu reģionā pasniedza balvas par cīņu pret mūsdienu verdzību - cilvēku tirdzniecību. … Lasīt vairāk

/

Iekšlietu ministrs pasniegs piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Valmierā

SAODN / 30.11.2017

Ceturtdien, 30. novembrī plkst. 12.00 Valmieras Kultūras centrā notiks svinīgais pasākums, kurā 105 avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tiks pasniegta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīme. … Lasīt vairāk

/

Baltijas jūras valstu augsta līmeņa stratēģiskajā sanāksmē diskutēs par cīņu ar organizēto noziedzību

SAODN / 28.11.2017

Ceturtdien, 30. novembrī un piektdien 1. decembrī Jūrmalā, viesnīcas “Baltic Beach Hotel” konferenču centrā notiks Baltijas jūras valstu padomes darba grupas cīņai ar organizēto noziedzību augsta līmeņa stratēģiskā sanāksme. … Lasīt vairāk

Valdību informē par termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas rezultātiem

SAODN / 28.11.2017

Otrdien, 28. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31. punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem”, kurā sniegta informācija par izsniegto termiņuzturēšanās atļauju dinamiku pēdējos 7 gados. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs diskutē par drošības izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā

SAODN / 27.11.2017

Pirmdien, 27.novembrī Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs Stokholmā piedalās Baltijas līderības programmas seminārā, kurā diskutē par stratēģisko līderību un reģionālo sadarbību drošības stiprināšanai Baltijas jūras reģionā. … Lasīt vairāk

Baltijas valstu iekšlietu ministri Viļņā pārrunās iekšējās drošības izaicinājumus

23.-24.novembrī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs piedalās ikgadējā Baltijas valstu iekšlietu ministru tikšanās un konferencē, kas veltīta 10.gadadienai kopš Baltijas valstis pievienojās Šengenas zonai. … Lasīt vairāk

/

29.novembrī tiks pasniegtas trīs Baltijas jūras cilvēku tirdzniecības apkarošanas balvas; laureātu vidū arī pārstāvis no Latvijas

NPD / 22.11.2017

Šā gada 29. novembrī, Stokholmā, Fotografiska muzejā, Baltijas jūras valstu padome (BJVP) sadarbībā ar Zviedrijas valdību, pirmo reizi Baltijas jūras valstu reģionā pasniegs balvas par cīņu pret mūsdienu verdzību - cilvēku tirdzniecību. Viens no trijiem balvu saņēmējiem ir pārstāvis no Latvijas. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijā diskutē par narkotiku lietošanas izraisīto kaitējumu un tā mazināšanas iespējām

NPD / 20.11.2017

Šā gada 20.oktobrī un 17.novembrī Iekšlietu ministrijā projekta „Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” ietvaros norisinājās divas darba grupas, kas bija veltītas tēmai  par narkotiku lietošanas izraisīto kaitējumu un tā mazināšanas iespējām. Sanāksmi organizēja atbalsta un resursu centrs “DIA+LOGS”. … Lasīt vairāk

Latvijas pilsonībā uzņemtas 60 personas

SAODN / 21.11.2017

Otrdien, 21.novembrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 60 personas, tajā skaitā, 2 nepilngadīgas personas, kuras naturalizējušās kopā ar vecākiem. … Lasīt vairāk

/

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs sveic Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienā!

/

Iekšlietu nozares amatpersonas par teicamu darbu saņems apbalvojumus

SAODN / 15.11.2017

Trešdien, 15.novembrī, plkst. 12.00, Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, notiks svinīgais apbalvošanas pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai. … Lasīt vairāk

Piešķir ģenerāļa pakāpi iekšlietu nozares amatpersonām

Otrdien, 14.novembrī Ministru kabinets piešķīra iekšlietu nozarē augstāko - ģenerāļa pakāpi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam Oskaram Āboliņam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietniekam Kristapam Eklonam un Valsts policijas priekšnieka vietniekam, Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Jurim Šultem. … Lasīt vairāk

Informē par paveikto patvēruma meklētāju uzņemšanā

SAODN / 14.11.2017

Otrdien, 14.novembrī Ministru kabinets pieņēma zināšanai iekšlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzēto pasākumu izpildi". Ziņojumā analizēta Rīcības plāna izpilde un sniegti priekšlikumi turpmākajam darbam. … Lasīt vairāk

Civilās aizsardzības plānu izstrādei nosaka vienotu regulējumu

SAODN / 07.11.2017

Otrdien, 7.novembrī Ministru kabinets (MK) izdeva Iekšlietu ministrijas izstrādātos MK noteikumus “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju”, kuros noteikta valsts, sadarbības teritorijas, paaugstinātas bīstamības objekta un objekta civilās aizsardzības plāna struktūra, kā arī tajā iekļaujamā informācija. … Lasīt vairāk