Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomi

06.01.2005

Eiropas Savienības (ES) tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē Luksmeburgā 2. un 3. jūnijā dalībvalstu ministri apspriedīs Eiropas Padomes un Komisijas rīcības plānu Hāgas programmas brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā īstenošanai nākamajos piecos gados, kā arī citas aktualitātes.


Eiropas Savienības (ES) tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē Luksmeburgā 2. un

 

Komisijas izstrādātā Hāgas programmas rīcības plāna mērķis ir piedāvāt konkrētus pasākumus programmā izvirzīto politisko mērķu sasniegšanai, nosakot laika grafiku to pieņemšanai un īstenošanai. Latvija uzskata, ka plānā iekļautajiem pasākumiem un laika grafikam to īstenošanai ir jābūt reālistiskiem, piemēram, pašreiz noteiktais kopīgu vīzu pārstāvniecību izveides termiņš - 2007.gads - ir nereālistisks, tādēļ būtu jāņem vērā Hāgas programmā paredzētais, ka tas ir ilgtermiņa pasākums, kuram jābūt balstītam uz diskusijām par Eiropas ārējās darbības dienestu.

 

Latvija uzskata, ka rīcības plānā vienlīdz liela uzmanība jāpievērš gan sadarbībai krimināllietās, gan civillietās. Latvija īpaši atzinīgi vērtē rīcības plānā pievērsto uzmanību apmācības programmām tiesu sistēmai piederošajām personām, tomēr uzskata, ka efektīvs Eiropas apmācību tīkls tiesu varas iestādēm gan civillietās, gan krimināllietās ir jāizveido jau 2006.gadā, nevis 2007.gadā.

 

Tieslietu jomā plānota diskusija par ietvarlēmumu par rasismu un ksenofobiju, jau pieņemot ES tiesību aktu ieviešanas izvērtējumu, nepieciešamajiem pasākumiem, lai veicinātu noziedzības novēršanu, izmantojot Kopienas instrumentus – gan harmonizējot datu uzglabāšanas jautājumus, gan vienojoties par Eiropas pierādījumu orderi.

 

Savukārt iekšlietu jomā ministri izskatīs arī Prezidentūras sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Pretterorisma koordinatoru sagatavoto otro pārskatu par ES Rīcības plāna cīņai pret terorismu īstenošanu, diskutēs par Padomes lēmuma projektu par Eiropas policijas koledžas (CEPOL) izveidi, kā arī apspriedīs vadlīnijas ES dialogam un sadarbībai ar Lībiju migrācijas jomā.


Atpakaļ