Par Iekšlietu ministrijas konkursu „Nededzini savu zemi!”

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par pērnās zāles ugunsgrēku dēļ nodarītajiem zaudējumiem videi un cilvēkiem, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Satiksmes ministriju un VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsludina konkursu masu mediju pārstāvjiem „Nededzini savu zemi!”.


Lai veicinātu sabiedrības izpratni par pērnās zāles ugunsgrēku dēļ nodarītajiem zaudējumiem videi un cilvēkiem, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Satiksmes ministriju un VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsludina konkursu masu mediju pārstāvjiem „Nededzini savu zemi!”.

 

Konkursā var piedalīties žurnālisti, kuri no 2005. gada 15. marta līdz 15. maijam ir gatavojuši publikācijas, TV vai radio raidījumus/sižetus par kūlas dedzināšanas problēmu.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentam jāiesniedz preses publikācijas oriģināla kopija ar atzīmētu publicēšanas laiku un izdevumu, TV raidījuma/sižeta materiāls - video kasetē (VHS vai DVD formātā), noformējumā norādot TV kanālu, darba nosaukumu un raidlaiku, vai radio raidījuma/sižeta materiāls - audio kasetē/CD, noformējumā norādot radiostaciju, raidījuma nosaukumu un translācijas laiku. Žurnālistam, iesniedzot savu darbu, arī jāaizpilda pieteikums, kurā jānorāda savs vārds, uzvārds, pārstāvētais masu medijs, darba vietas adrese un kontaktu tālrunis, kā arī materiāla nosaukums.

 

Konkursa pieteikumus var iesniegt, nosūtot pa pastu līdz 2005. gada 20. maijam (pasta zīmogs) Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departamentam (PSAD), Raiņa bulvārī 6, LV-1050, ar norādi „Konkursam „Nededzini savu zemi!””, vai arī personīgi atnesot uz PSAD.

 

Konkursa rezultātus paziņos un uzvarētāju apbalvos 2005. gada 6. jūnijā, saistot to ar 5. jūniju - Vispasaules apkārtējās vides aizsardzības dienu.

 

Labākās publikācijas, TV vai audio raidījuma/sižeta centrālajā masu medijā autors/autoru grupa saņems Iekšlietu ministrijas naudas prēmiju 500 latu apjomā (pirms nodokļu nomaksas).

 

Labākās publikācijas, TV vai audio raidījuma/sižeta reģionālajā masu medijā autors/autoru grupa saņems Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas Valsts ceļi” prēmiju 500 latu apjomā (pirms nodokļu nomaksas).

 

Sīkāka informācija par konkursu un konkursa nolikums pieejami Iekšlietu ministrijas mājas lapā [saite].


Atpakaļ