Par Kipras tieslietu un publiskās kārtības ministra vizīti Latvijā

Latvijas Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons pirmdien, 11. aprīlī, plkst. 9.30 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulvārī 6 tikās ar Kipras Republikas tieslietu un publiskās kārtības ministru Dorosu Teodoru (Doros Teodoru) un parakstīja Latvijas valdības un Kipras valdības


Latvijas Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons pirmdien, 11. aprīlī, plkst. 9.30 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulvārī 6 tikās ar Kipras Republikas tieslietu un publiskās kārtības ministru Dorosu Teodoru (Doros Teodoru) un parakstīja Latvijas valdības un Kipras valdības

 

Kipras Republiku vizītē Latvijā pārstāv ministrs D.Teodoru, Tieslietu un publiskās drošības ministrijas pagaidu sekretārs Konstantinoss Hadžipavlu (Constantinos Hadjipoavlou) un Kipras Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Kostass A. Papademass (Costas A. Papademas), savukārt Latvijas pusi – ministrs Ē.Jēkabsons, Valsts robežsardzes priekšnieks Gunārs Dāboliņš un Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Ilze Pētersone.

 

Tikšanās laikā ministri runās par Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldīšanas jautājumiem, tostarp finanšu sloga sadalīšanu attiecībā uz ES robežu kontroli, jūras robežas kontroli, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar jaunu ES dalībvalstu pievienošanos Šengenas zonai.

 

Pēc līguma parakstīšanas plkst. 11.00 Kipras tieslietu un publiskās drošības ministrs un delegācija apmeklēs Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi Rūdolfa ielā 5, kur tiksies ar Valsts robežsardzes priekšnieku Gunāru Dāboliņu, lai pārrunātu robežapsardzības un imigrācijas politikas jautājumus, kā arī iepazītos ar Latvijas robežsardzes darbu.

 

Plkst. 15.30 Kipras Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Kostass A. Papademass tiksies ar Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci Astru Kurmi.

 

Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības līgums par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību paredz, ka abas valstis sadarbojas, lai novērstu šāda veida noziedzīgas darbības, it īpaši gadījumos, kad noziedzīgi nodarījumi vai to sagatavošana tiek īstenota vienas līguma puses teritorijā un iegūtā informācija attiecas uz otras puses teritoriju.

 

Līgums paredz savstarpēju informācijas un datu apmaiņu par plānotajiem un veiktajiem noziegumiem, par personām, kuras piedalās šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā izmantotajām metodēm un izmantoto tehnisko aprīkojumu, par narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru izcelsmes vietām un nosūtīšanas galamērķiem, šo vielu nelegālas starptautiskās aprites ierastajām metodēm. Tāpat līgums paredz, ka puses apmainās ar savas kriminālās un kriminoloģiskās izmeklēšanas par narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti rezultātiem.

 

Sadarbības organizētās noziedzības atklāšanā un apkarošanā ietvaros līgumslēdzēji apņemas sniegt palīdzību, lai novērstu un apkarotu personu nolaupīšanas, nelegālu šaujamieroču, munīcijas un sprāgstvielu glabāšanu un apriti, naudaszīmju, vērtspapīru viltošanu un izplatīšanu un cita veida ekonomiskos noziedzīgos nodarījumus, kultūras un mākslas priekšmetu, jo īpaši antīku priekšmetu, kontrabandu, nelegālu robežas šķērsošanu, pasu, identitātes karšu un citu ceļošanas dokumentu viltošanu, automašīnu zādzības, vadītāja apliecību un citu automašīnas dokumentu viltošanu, kā arī cilvēku tirdzniecību un seksuālu izmantošanu.

 

Līgums arī paredz speciālistu apmaiņu kopīgai vai savstarpējai profesionālajai apmācībai un papildus apmācībai, lai iegūtu augstāka līmeņa pieredzi un kopīgi apgūtu kriminālās tehnikas modernos sasniegumus, kā arī aprīkojumu un metodes, ko izmanto noziedzības apkarošanai, kā arī nosaka citus abu valstu sadarbības pamatprincipus.

 

Līgums dod juridisku pamatu un iespēju praktiski attīstīt abu valstu sadarbību un tiešus sakarus starp abu pušu tiesībaizsardzības iestādēm.


Atpakaļ