Papildus informācija par drošības apsvērumu ievērošanu ASV prezidenta vizītes laikā

Aktuāla informācija saistībā ar ASV prezidenta vizīti, kā arī informācija, par to, ka dažādas Rīgas iestādes un privātuzņēmējus apmeklē personas, kuras it kā ir policijas un drošības dienesta darbinieki.


Aktuāla informācija saistībā ar ASV prezidenta vizīti, kā arī informācija, par to, ka dažādas Rīgas iestādes un privātuzņēmējus apmeklē personas, kuras it kā ir policijas un drošības dienesta darbinieki.

Lūdzam ņemt vērā un vērst iedzīvotāju uzmanību, ka Jūs uzrunājot, ikvienam Valsts policijas vai citu drošības iestāžu pārstāvim, obligāti ir jāstādās priekšā un jāuzrāda dienesta apliecība.

 

Ja rodas šaubas vai šī persona ir saistīta ar iepriekšminētās vizītes nodrošināšanu, kā arī gadījumos, kad nepieciešams pārbaudīt šo informāciju, lūdzam zvanīt uz Drošības policiju pa tālr.: 7208964 vai iepriekš norādītajiem Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta tālruņiem: 9473027 vai 7389060.

 

Tiek apkopoti darbinieku saraksti, kuriem 6. un 7.maijā norādītajos drošības rajonos noteikti būs jāstrādā. Tas attiecas arī uz apkalpojošo personālu, kā arī avārijas un glābšanas dienestu personālu. Lūdzam zvanīt pa iepriekš norādītajiem Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta tālruņiem: 9473027 vai 7389060, e-pastu: dd@lrsvpdd.lv un nosūtīt oficiālu vēstuli, norādot valsts iestāžu, organizāciju, uzņēmējsabiedrību nosaukumu, faktisko adresi, darbinieku vārdus, uzvārdus un šo darbinieku personas kodus.

 

Aicinām un atgādinām, ka iedzīvotāji joprojām var deklarēt savu dzīvesvietu tai atbilstošajās pašvaldībās. Īpaši būtiski tas ir Rīgas un Vecrīgas iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka galvenais informācijas avots saskaņā ar kuru tiks sagatavoti saraksti un dotas atļaujas pārvietoties noteiktajos drošības rajonos, tiks veidoti balstoties uz šo iedzīvotāju reģistrāciju.

Lai nokļūtu Vecrīgā un citos drošības rajonos (personām no 14 gadu vecuma) sarakstos iekļautajām personām, šķērsojot to robežu būs nepieciešams uzrādīt personas apliecinošu dokumentu, tajā jābūt norādītam vārdam un uzvārdam, personas kodam un fotogrāfijai.

 

Ierobežojumu zonā ieeja tiks liegta cilvēkiem, kuri iepriekš nevarēs uzrādīt juridisku pamatojumu, lai tajā atrastos (viņiem nepieder īpašums, nav noslēgts īres līgums, nav deklarējuši savu dzīvesvietu).

 

Šajās teritorijās viesnīcās dzīvojošajiem tūristiem un iedzīvotājiem jābūt konkrētās viesnīcas apliecinājumam, ka šī persona tajā apmetusies un personu apliecinošiem dokumentiem.

 

Cilvēki tiek aicināti būt iecietīgiem un izprotošiem, ievērojot nepieciešamos ar drošību ierobežojumus, savukārt informācija par to kā konkrēti notiks personas datu pārbaude un cik kontrolpunktu būs drošības rajonos ir konfidenciāla. Ar ierobežojumiem saistītās teritorijas vēl varētu mainīties, par ko informācija tiks precizēta vēlāk.

 

Aivis Freidenfelds

MK preses sekretārs

7082922

9241016


Atpakaļ