14. maijā Valsts policijas Policijas skola aicina interesentus apmeklēt atvērto durvju dienu

2005. gada 14. maijā Valsts policijas Policijas skolas telpās Jūrmalā, Kauguros notika atvērto durvju diena, kuru laikā visi interesenti varēja iegūt informāciju par 2005./2006. mācību gada uzņemšanas noteikumiem, iestājeksāmenu prasībām un kārtību, kā arī saņemt izdales materiālus ar nepieciešamo informāciju.


2005. gada 14. maijā Valsts policijas Policijas skolas telpās Jūrmalā, Kauguros notika atvērto durvju diena, kuru laikā visi interesenti varēja iegūt informāciju par 2005./2006. mācību gada uzņemšanas noteikumiem, iestājeksāmenu prasībām un kārtību, kā arī saņemt izdales materiālus ar nepieciešamo informāciju.

Šajā dienā visiem studētgribētājiem bija iespēja iztaujāt pasniedzējus, kā arī pašiem iejusties kadetu lomā. Bija iespēja piedalīties improvizētās mācību nodarbībās šaušanā, medicīnā, tuvcīņā un kriminālistikā.

Dalībnieki tika sadalīti 20-25 cilvēku grupās un pasniedzēja pavadībā pēc rotācijas principa devās uz improvizētām mācību stundām:

• Medicīnā

Tuvcīņā

Kriminālistikā

Šaušanā

Šobrīd Policijas skolā reflektanti ar vidējo izglītību var apgūt divas apmācību programmas:

Arodizglītības programmu „Policijas darbs. Ierindas sastāva policists”. Šīs programmas mācību ilgums 1 gads.

Profesionālās vidējās izglītības programmu „Policijas darbs. Jaunākā komandējošā (instruktoru) sastāva policists.” Šajā programmā jāmācās 2 gadi.

Mācību laikā iespējams apgūt tiesību zinātņu pamatus, administratīvās un krimināltiesības, tiesību teoriju, cilvēktiesības, kriminālistikas pamatus, profesionālu psiholoģiju un taktiku, policijas darbinieka ētiku, tuvcīņas paņēmienus noziedznieku aizturēšanai, iemaņas medicīniskās palīdzības sniegšanā cietušajiem, šaušanas teoriju un praktisko šaušanu, informātiku un angļu valodas pamatkursu.

Studējošo rīcībā ir bibliotēka, lasītava, datorklase, tuvcīņas un svaru zāles, kā arī dienesta viesnīca un ēdnīca. Uzsākot mācības, audzēkņi vienlaikus tiek pieņemti Valsts policijas dienestā kadeta amatā ar noteiktu amatalgu (80Ls amatalga + 2 Ls piemaksa par dienesta pakāpi + 35 Ls uzturlīdzekļu nauda).


Atpakaļ