gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par Iekšlietu ministrijas akcijas „Policists, kuram es uzticos” uzvarētāju braucienu uz Vāciju

Iekšlietu ministrijas akcijas “Policists, kuram es uzticos” uzvarētāji no 21. maija līdz 27. maijam devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju, kura ietvaros apmeklēja vairākas Vācijas pilsētas – Berlīni, Diseldorfu, Ķelni un Drēzdeni.


Iekšlietu ministrijas akcijas “Policists, kuram es uzticos” uzvarētāji no 24. maijā Diseldorfas policijas nodaļās notika semināri, kuros Vācijas policisti iepazīstināja Latvijas kolēģus ar Vācijas policijas pārvalžu struktūru, darba organizāciju, mērķiem un uzdevumiem. Latvijas policisti aktīvi piedalījās diskusijās un dalījās savā darba pieredzē ar Vācijas kolēģiem.

 

 

Berlīnes policijas pārvaldē akcijas uzvarētāji apmeklēja Policijas muzeju, kur iepazinās ar Berlīnes policijas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Savukārt Diseldorfas policijas pārvaldē tika demonstrēts policijas tehniskais nodrošinājums, kā arī bija iespēja apmeklēt policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatoru.

 

 

Akcijas uzvarētājiem bija iespēja iepazīties ar sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu Berlīnē un Diseldorfā. Abu pilsētu policijas nodaļās akcijas uzvarētāji iepazinās ar patruļpolicijas darbu, kas reģistrē satiksmes negadījumus, pirmie reaģē uz krimināla rakstura problēmām, publiskajām nekārtībām, sniedz palīdzīgu roku jebkuros gadījumos, kad iedzīvotājam tas ir nepieciešams.

 

Latvijas policijas pārstāvji apmeklēja Berlīnes Centrālo satiksmes dienestu, kuru veido Operatīvā Kontrole, Eskorta un satiksmes brigāde un Satiksmes drošības brigāde. Minētais dienests veic speciālus uzdevumus visā Berlīnē atkarībā no satiksmes noslogotības.

 

Vācijas kolēģi arī stāstīja par kārtības nodrošināšana Berlīnes ezeros un izbraucamajos ūdens ceļos, kas ir Upju policijas [River Police] kompetencē. Berlīnē ir četri Upju policijas iecirkņi, un policijas kuteri patrulē nepārtraukti. Viņu uzdevums ir briesmu un nekārtību novēršana, krimināla rakstura problēmu izmeklēšana un satiksmes nodrošināšana uz ūdens.

 

Nozīmīgs atbalsts kārtības nodrošināšanā pilsētās ir Policijas Helikopteru brigādei.

 

Vācijas policija lielu nozīmi pievērš saiknei ar sabiedrību. Šim mērķim tiek rīkotas dažādas informatīvas kampaņas, lai informētu par notiekošajām darbībām, kas saistītas ar policiju. Vācijas policijas pārstāvji atzina, ka viņu valstī netiek rīkoti Latvijas akcijai „Policists, kuram es uzticos” līdzīgi pasākumi, taču tas būtu labs piemērs arī viņiem, lai veicinātu un stiprinātu uzticību starp iedzīvotājiem un policiju.

 

Akcijas uzvarētāji apmeklēja arī vairākas Vācijas vēsturiskās vietas Berlīnē, Diseldorfā, Ķelnē un Drēzdenē.

 

Kopā uz VFR devās 17 policijas darbinieki - Ņina Maškova (Aizkraukles rajona policijas pārvalde (RPP), Antons Maskaļuns (Bauskas RPP), Aivo Purs (Alūksnes RPP), Pēteris Zelčs (Gulbenes RPP), Laimonis Kļaviņš (Madonas RPP), Agris Bilders (Ogres RPP), Aigars Sviķis (Valkas RPP), Agris Drande (Valmieras RPP), Jānis Trubačs (Krāslavas RPP), Jānis Vaļinieks (Valsts policijas Galvenās kartības policijas pārvalde), Mareks Vaisjuns (Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvalde), Andris Reuts (Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvalde), Jānis Bundziņš (Rīgas RPP Siguldas policijas nodaļa), Singurs Groskops (Saldus RPP), Zigmunds Kārklevalks (Talsu RPP), Santis Bisenieks (Tukuma RPP) un Dace Andersone (Ventspils PRPP).

 

Iekšlietu ministrijas rīkotā akcija „Policists, kuram es uzticos” sākās 2004. gada 1. decembrī un ilga līdz 2005. gada 1. februārim. Akcijas mērķis bija apzināt un godināt tos Valsts policijas darbiniekus, kuri ieguvuši lielāko sabiedrības uzticību un atzinību, godprātīgi kalpojot sabiedrībai.

 

Šā gada 17. februārī iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons apbalvoja akcijas „Policists, kuram es uzticos” uzvarētājus un kā balvu piešķīra pieredzes apmaiņas braucienu uz Vācijas Federatīvo Republiku.


Atpakaļ