Par policijas apmācības kapacitātes pilnveidošanas projekta noslēguma konferenci

Kongresu nama mazajā zālē pirmdien, 20. jūnijā, plkst. 10.00 notika Latvijas un Ziemeļīrijas divpusējās sadarbības projekta „Policijas apmācības kapacitātes stiprināšana un policijas apmācības rezultātu kontroles sistēmas pilnveidošana” noslēguma konference.


Kongresu nama mazajā zālē pirmdien, 20. jūnijā, plkst. 10.00 notika Latvijas un Ziemeļīrijas divpusējās sadarbības projekta „Policijas apmācības kapacitātes stiprināšana un policijas apmācības rezultātu kontroles sistēmas pilnveidošana” noslēguma konference.

Konferencē piedalījās Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire, projekta „Policijas apmācību kapacitātes stiprināšana un policijas apmācību rezultātu kontroles sistēmas pilnveidošanas” vadītājs no Lielbritānijas Rodžers Makkalums (Roger McCallums), Valsts policijas Policijas skolas priekšnieks Aigars Evardsons.

 

Konferencē eksperti informēja par sasniegto minētajā projektā, kā arī par turpmāko sadarbību un tā ieviešanu policijas apmācības programmā.

 

Projekts ir saistīts ar policijas apmācības uzlabošanu un attīstību, kā arī ar policijas administrācijas apmācības realizēšanu. Projekta mērķis bija policijas apmācības kapacitātes stiprināšana, apmācības kursu izstrāde un to pasniegšana.

 

Apmācības programmas izstrāde notika ciešā sadarbībā starp Iekšlietu ministriju, Valsts policiju un Latvijas Policijas akadēmiju, kā arī vairākām nevalstiskajām organizācijām. Visas iesaistītās puses parādīja atklātu vēlmi un interesi stiprināt un attīstīt policijas apmācību.

 

Noslēguma konferencē pasniegs sertifikātus tiem visiem, kuri piedalījās dažādās apmācību programmās, kā arī par dalību dažādās mācību vizītēs Ziemeļīrijā, Skotijā, Igaunijā un Čehijas Republikā.

 

2004. gada oktobrī programmas eksperti tikās ar iekšlietu ministru Ēriku Jēkabsonu un Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieku Arvīdu Marhelu, lai informētu par policijas apmācības vajadzību analīzes ziņojumu un risinājumiem Valsts policijas apmācības sistēmā.

 

Ziņojumā tika minēti pasākumi, kurus ieviešot, Valsts policija spēs sniegt labākus, uz sabiedrības vajadzību apmierināšanu vērstus policijas pakalpojumus. Uz šī ziņojuma pamata sadarbībā ar Latvijas Policijas akadēmiju un VP Policijas skolu tiek izstrādāta Apmācības stratēģija, kas aptvers laika periodu no 2005. līdz 2011. gadam. Projekta mērķis ir uzlabot policijas apmācību, savlaicīgi ieviešot jaunus apmācību kursus tādās jomās kā naudas atmazgāšana, datornoziegumi, smagu noziegumu izmeklēšana, cilvēktiesības, vardarbība ģimenē, darbs ar sievietēm un nepilngadīgajiem, sabiedriskā kārtība, vadības prasmes un citās jomās, kuras identificētas Apmācību vajadzību analīzes ziņojumā.

 

PHARE 2003 Nacionālās programmas projekta „Policijas apmācība” eksperti no Ziemeļīrijas strādā Latvijā kopš 2004. gada pavasara. Lai veiktu pašreizējās policijas darbinieku apmācības sistēmas analīzi un izstrādātu priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem, eksperti intervēja IeM un policijas vadošās amatpersonas, aptaujāja 1600 policijas darbiniekus, kā arī tikās ar Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvās padomes pārstāvjiem, kuri pauda sabiedrības viedokli par policijas darba efektivitātes uzlabošanu.


Atpakaļ