Par ārkārtas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmi

Trešdien, 13. jūlijā, ārkārtas Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē, piedaloties arī iekšlietu ministram Ērikam Jēkabsonam, tika apstiprināta ES Ministru Padomes deklarācija par cīņu pret terorismu.


Trešdien, 13. jūlijā, ārkārtas Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē, piedaloties arī iekšlietu ministram Ērikam Jēkabsonam, tika apstiprināta ES Ministru Padomes

 

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē vienojās, ka vispirms nekavējoties jāievieš un pilnībā jāizmanto eksistējošie tiesiskie instrumenti, kā arī jāturpina uzlabot informācijas apmaiņa un analīze. „Ņemot vērā, ka cīņa pret terorismu ir karš ar aklu un iracionālu bandītismu, kuram nav racionāla izskaidrojuma vai jebkāda „goda kodeksa”, ir nepieciešama pilna politiska apņemšanās no visu dalībvalstu puses, sadarboties un rīkoties nekavējoties,” uzskata iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons. „Svarīgi, lai pēc tam, kad ES valstu ministri ir pauduši savu politisko gribu, atbildīgās tiesībaizsardzības iestādes to arī īstenotu!”

 

Ēriks Jēkabsons atzīst, ka ir arī jādomā par pilsoņu brīvībām un dažādu kultūru sadarbību, lai novērstu radikālo uzskatu izplatību sabiedrībā. Sanāksmes dalībnieki vienojās par nepieciešamību ieviest kopīgus drošības standartus ES, lai samazinātu iedzīvotāju un infrastruktūras neaizsargātību pret uzbrukumiem.

 

Jau ziņots, ka Eiropas Padome uzsver, ka pašreiz drošība un cīņa pret terorismu ir dienas kārtības jautājums visas pasaules līmenī. Arī šīs padomes prioritāte, par ko sanāksmē Briselē runāja ES ministri, ir teroristu darbības izmeklēšana visās valstīs, lai kavētu to plānošanu, sagrautu teroristu atbalsta tīklus, likvidētu finansējumu un sauktu viņus pie atbildības.

 

Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē arī pārrunāja veicamos pasākumus, lai novērstu papildus cilvēku iesaistīšanos teroristu darbībās, kā arī apsprieda faktorus, kas veicina radikālismu un iesaistīšanos teroristu grupās.

 

Jau ziņots, ka ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes ārkārtas sanāksme tika sasaukta pēc Lielbritānijas iekšlietu ministra Čārlza Klārka ierosinājuma pēc 7.jūlijā Londonas centrā notikušajiem terora aktiem, uzaicinot piedalīties visus 25 ES dalībvalstu ministrus.


Atpakaļ