Par tikšanos ar Latvijas Policistu biedrības pārstāvjiem

Iekšlietu ministra padomnieks Juris Radzēvičs un Latvijas Policistu biedrības (LPB) pārstāvji tikšanās laikā 25. jūlijā, vienojās par nepieciešamību uzturēt nepārtrauktu savstarpēju sociālo dialogu, kā arī kopīgi strādāt Iekšlietu sistēmas darbinieku sociālās un materiāltehniskās nodrošināšanas uzlabošanai.


Iekšlietu ministra padomnieks Juris Radzēvičs un Latvijas Policistu biedrības (LPB) pārstāvji tikšanās laikā 25. jūlijā, vienojās par nepieciešamību uzturēt nepārtrauktu savstarpēju sociālo dialogu, kā arī kopīgi strādāt Iekšlietu sistēmas darbinieku sociālās un materiāltehniskās nodrošināšanas uzlabošanai.

Tikšanās laikā J.Radzēvičs iepazīstināja LPB pārstāvjus ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto koncepciju iekšlietu sistēmas darbinieku atalgojuma paaugstināšanai un sociālo garantiju nodrošināšanai. Jau vēstīts, ka šis

 

Tāpat Iekšlietu ministrija budžeta pieprasījumā kārtējo reizi ir iekļāvusi līdzekļus, kas nepieciešami bērnu piedzimšanas pabalstu, atvaļinājuma pabalstu un virsstundu darba apmaksai un kopā veido 14 miljonus latu.

 

LPB pārstāvji norādīja, ka biedrības veiktā 2000 policijas darbinieku aptauja liecina – šo algu paaugstinājumu Valsts policijas ierindas darbinieki uzskata par nepietiekamu. Biedrība uzskata, ka jau no nākamā gada atalgojums būtu jādubulto. Tomēr reālu situācijas uzlabojumu varētu dot arī ministrijas ieplānotā algu paaugstināšana, ja paralēli tai tiktu nodrošināta visu normatīvajos aktos paredzēto piemaksu samaksa, atzina biedrības pārstāvji. Tāpat viņi izteica priekšlikumu iekšlietu sistēmas vajadzībām paredzētos līdzekļus piesaistīt iekšzemes kopproduktam, līdzīgi kā tas ir ar aizsardzības sistēmas finansējumu.

 

LPB arī informēja ministra padomnieku par plānotajām akcijām, ko biedrība plāno organizēt laikā, kad valdībā tiks skatīti 2005. gada budžeta grozījumu un 2006. gada budžeta projekts. J.Radzēvičs pauda izpratni par biedrības iecerētajām aktivitātēm un uzsvēra, ka viens no svarīgākajiem tās uzdevumiem ir veidot sabiedrisko domu.

 

Tikšanās dalībnieki pārrunāja arī jautājumus, kas saistīti ar policijas darbinieku izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmu. Biedrības pārstāvji norādīja, ka pašreizējā sistēma nestimulē jaunos policijas darbiniekus paaugstināt izglītību un kvalifikāciju, turklāt augstākā līmeņa studijas darbiniekiem jāapmaksā pašiem, kas pie esošā atalgojuma tiem nav pa kabatai. Tāpat viņi norādīja, ka vērojams modernas specialās izglītības trūkums policijas vadības līmenī.

 

J.Radzēvičs atzina, ka pašreizējā policijas darbinieku izglītības sistēmā ir daudz problēmu. „Izglītības sistēma ir jāpilnveido, lai tā būtu bezmaksas un būtu piesaistīta un veicinātu darbinieku karjeras attīstību,” sacīja ministra padomnieks.

 

Tikšanās laikā ministra padomnieks un LPB pārstāvji arī apsprieda problēmas, kas saistītas ar jaunā Kriminālprocesa likuma (KPL) ieviešanu. Biedrība pauda bažas par Valsts policijas gatavību šim procesam, norādot, ka pašlaik nav skaidrības par darbinieku apmācību un citiem jautājumiem. J.Radzēvičs uzsvēra, ka jūlija beigās ministrija no Valsts policijas vadības prasīs skaidru redzējumu par jaunā KPL ieviešanas gaitu.

 

J.Radzēvičs arī iepazīstināja LPB pārstāvjus ar jaunizstrādāto „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu” un "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likumu", un aicināja biedrību paust savu viedokli un priekšlikumus par tiem.


Atpakaļ