Par Iekšlietu ministra uzrunu Valsts policijas pusgada atskaites sanāksmē

Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons 29. jūlijā uzrunājot Valsts policijas pusgada atskaites sanāksmes dalībniekus, izteica gan atzinīgus vārdus, gan arī norādīja uz trūkumiem policistu ikdienas darbā.


Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons 29. jūlijā uzrunājot Valsts policijas pusgada

 

Iekšlietu ministrs uzsvēra, ka „uzslavu ir pelnījuši cilvēktirdzniecības apkarotāji, kas ar savu darbu ir panākuši, ka noziegumu atklāšanā šajā jomā esam apsteiguši Skandināviju un daudzas Eiropas valstis”.

 

Tomēr ir viena joma, par kuru policisti nav pelnījuši algu paaugstinājumu, ir „točku” apkarošana, norādīja ministrs. „Man ir neizsakāms kauns, ka ļaužu mēlēs šis rūpals tiek saistīts ar policijas vārdu. Man bija neizsakāms kauns „Latvijas Avīzes” laikraksta redakcijā saņemt „dāvanu” - teju vai tūkstoti lasītāju vēstuļu ar grādīgās dziras nelegālo tirgoņu adresēm,” uzskata Ē.Jēkabsons. Lai uzlabotu esošo situāciju, viņš no laikraksta saņemto nelegālā alkohola tirdzniecības vietu sarakstu sanāksmes laikā nodeva Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšniekam Jānim Vondam. „Tās es nododu jums ar paļāvību, ka nākamā pusgada laikā šie lasītāji savās pilsētās un pagastos ieraudzīs mūsu atbildi,” sacīja ministrs.

 

Ē. Jēkabsons arī ar nožēlu konstatēja, ka „policijā vēl joprojām ir darbinieki, kas neizprot šī atbildīgā darba būtību un augstās prasības, ko sabiedrība un valsts izvirza tā veicējiem. „Vēl nepatīkamāk ir tas, ka pret viņiem tiek izrādīta nepamatota iecietība. Policijas darbiniekus aiztur tikai par acīmredzamiem noziegumiem, bieži vien tikai pēc sabiedrības un mediju signāliem. Tas nav pieļaujams – policijai kopumā un ikvienam policistam, vai viņš būtu priekšnieks vai patruļpolicists, ir jāsaprot, ka mundieris un uzpleči, ko viņš nēsā, uzliek dubultu atbildību,” pauda ministrs.

 

Nobeidzot savu runu, iekšlietu ministrs uzsvēra, ka „uzticība policijai, par kuru mums kopā ir jācīnās, ir nešķirami saistīta ar pašā policijā koptu pašapziņu par šīs profesijas augsto uzdevumu un misiju. Es vēlu ikdienas grūtībās neaizmirst policijas definīcijas jēgu un cildeno uzdevumu – aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvību!”.

 

Pilns iekšlietu ministra Ē.Jēkabsona runas teksts pieejams Iekšlietu ministrijas mājas lapā: [saite]


Atpakaļ