gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par budžeta projektu

Ja netiks pildīti valdības deklarācijā dotie solījumi uzlabot policistu, robežsargu un ugunsdzēsēju stāvokli un netiks atbalstīti Iekšlietu ministrijas iesniegtie priekšlikumi budžeta grozījumiem un nākamā gada budžetam, iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons aicinās Latvijas Pirmo partiju un tās Saeimas frakciju neatbalstīt šādu budžetu.


Ja netiks pildīti valdības

 

„Ugunsdzēsēji, policisti un robežsargi daudzus gadus ir pacietīgi gaidījuši, saprotot, ka valstij ir bijušas citas, nozīmīgas prioritātes – skolotāju un mediķu algas, normālu dzīves apstākļu nodrošināšana pensionāriem, „māmiņu algas” un tā tālāk. Tomēr šobrīd vadzis ir lūdzis un ilgāk gaidīt mēs vairs nevaram,” norāda iekšlietu ministrs.

 

Ministrs arī aicinās valdību diskutēt par iespēju Iekšlietu ministrijas budžetu piesaistīt iekšzemes kopproduktam, līdzīgi kā tas ir Aizsardzības ministrijai.

 

Ministrs arī uzsvēra, ka, pieprasot milzīgus papildus līdzekļus no valsts, „stingri raudzīsimies, lai šo līdzekļu izlietojums, it īpaši darba samaksas jomā, būtu skaidrs, caurskatāms un, galvenais, taisnīgs”.

 

Tādēļ ministrs ir pieprasījis detalizētu informāciju par dažāda līmeņa priekšnieku un viņu vietnieku atalgojumu un tā noteikšanas sistēmu un kārtību Iekšlietu ministrijā un tās dienestos. Šī informācija pašlaik tiek analizēta, taču jau šobrīd ir radušies daudzi jautājumi, uz kuriem tiks prasītas atbildes, norāda Ē.Jēkabsons.

 

Tāpat rūpīgi tiks analizēta situācija ar personāla trūkumu iekšlietu ministrijas dienestos, lai noskaidrotu, vai tukšās štata vietas netiek uzturētas mākslīgi.

 

Šodien, tiekoties ar Valsts policijas vadību, ministrs uzklausīja priekšlikumus par iecerētajiem pārkārtojumiem policijā. Viņš uzskata, ka tie „vēl ir nopietni analizējami, jo tos nepavadīja izsvērts finansiālais pamatojums un tie piedāvā tikai vidēja termiņa risinājumus”. „Priekšlikumos nav atbildes, kā atrisināt šodienas aktuālās problēmas - efektivizēt budžeta līdzekļu izlietojumu, samazināt un optimizēt administratīvās izmaksas, sakārtot un padarīt saprotamu un caurskatāmu struktūru, risināt kadru jautājumu,” uzskata ministrs.

 

„No iepriekš sacītā izriet galvenie tuvākā laika uzdevumi, kas būs mans „politiskais pasūtījums” Iekšlietu ministrijas dienestu vadībai - drošības un stabilitātes darbā un ikdienā nodrošināšana katram iekšlietu sistēmas darbiniekam; papildus līdzekļu piesaiste, vienlaikus sakārtojot un padarot skaidrākas un caurskatāmākas finanšu līdzekļu izlietojuma plūsmas un visa līmeņa vadītāju personiska atbildība par darba rezultātiem – sākot ar „točku” apkarošanu un beidzot ar reformām un optimizācijām,” sacīja Ē.Jēkabsons.

 

Pārskats par IeM pieprasītajiem papildus līdzekļiem [pdf]


Atpakaļ