Par Aizsardzības ministrijas paziņojumu

Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons noraida 19. augustā, Aizsardzības ministrijas (AM) paziņojumā presei paustos pārmetumus par funkciju pārklāšanos valsts jūras robežas apsardzībā un ar to saistītu nelietderīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.


Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons noraida 19. augustā, Aizsardzības ministrijas (AM)

 

Valsts robežsardzes un Krasta apsardzes funkcijas ir skaidri un precīzi definētas normatīvajos aktos, norāda iekšlietu ministrs. Tie paredz, ka Valsts robežsardzes uzdevums ir valsts robežas, tai skaitā jūras robežas, apsardzība, savukārt Krasta apsardzes funkcijās ietilpst meklēšanas un glābšanas operācijas jūrā, jūras dabas resursu aizsardzība un kuģu kustības kontrole. Ministrs norāda, ka turklāt robežsardzes spēki bieži tiek iesaistīti Krasta apsardzes funkciju īstenošanas operācijās, piemēram, glābšanas darbos un naftas noplūžu seku likvidēšanā.

 

Savukārt Iekšlietu ministrijas aviācijas izveide nepieciešama, jo pašreizējie AM gaisa spēku tehniskie resursi neļauj nodrošināt policejiskās un robežsardzes vajadzības. Piemēram, ar NBS Gaisa spēku helikopteru MI-8 nav iespējams nodrošināt tādus pasākumus kā robežas apsekošana no gaisa, operatīvā izsekošana un tamlīdzīgi.

 

Ministrs arī uzsver, ka līdzekļi robežsardzes flotes un Iekšlietu ministrijas aviācijas izveidei tiks gūti no Eiropas Savienības, jo šie projekti tiks īstenoti par Šengenas konvecijas finanšu programmas Shengen Facility līdzekļiem. Ja šādi projekti tiktu īstenoti Aizsardzības ministrijā, tiem nāktos tērēt ievērojamus valsts budžeta līdzekļus, jo Eiropas Savienība finansē tikai iekšējās drošības pasākumus.

 

Ministrs arī uzsver, ka IeM flotes un aviācijas izveide ir paredzēta 2000.gadā Ministru Kabinetā apstiprinātajā Valsts robežsardzes attīstības koncepcijā 2001. – 2005.gadam. Savu akceptu tai devusi arī Eiropas Savienība, apstiprinot Latvijas ieplānotos pasākumus Šengenas konvencijas ieviešanai.

 

Salīdzinot IeM un AM budžetu Iekšlietu ministrijas centrālajā aparātā viena darbinieka uzturēšanai tiek tērēti 576 lati mēnesī, savukārt Aizsardzības ministrijā - 937 lati. Viens NBS kareivis valstij izmaksā divas reizes vairāk nekā viens policijas darbinieks.

 

Turklāt IeM ir jāuztur milzīga infrastruktūra, sākot ar valsts robežu un beidzot ar Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes struktūrvienībām visā valstī, kā arī ievērojami tehniskie līdzekļi – Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autoparks, operatīvo sakaru sistēma u.tml. Šajās jomās gadu desmitiem nav investēti pietiekami līdzekļi, tāpēc to uzturēšana ar katru gadu sadārdzinās, uzsver Ē.Jēkabsons.

 

Iekšlietu ministrs kategoriski noraida AM paziņojumā. Ē.Jēkabsons kategoriski noraida pārmetumu par IeM darbības necaurspīdīgumu. „Uzskatu šo pārmetumu par mazākais nekorektu, it īpaši ņemot vērā, ka liela daļa AM iepirkumu ir slepeni,” norāda ministrs. Viņš norāda, ka ar Iekšlietu ministrijas budžetu ikviens iedzīvotājs var iepazīties IeM mājas lapā internetā (/iem/2nd/?cat=62 ).


Atpakaļ