gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par starptautisko konferenci „Kriminālprocesuālais taisnīgums”

Latvijas Policijas akadēmijā (LPA) Ezermalas ielā 8, Rīgā, 25. un


Latvijas Policijas akadēmijā (LPA) Ezermalas ielā 8, Rīgā, 25. un

 

Konferences laikā dalībnieki pētīs, izvērtēs un aktualizēs kriminālprocesuālo tiesību un pamatprincipu jautājumus un problēmas. Viņi arī izstrādās rekomendācijas tiesībaizsardzības sistēmā strādājošiem un mācību iestādēm studiju darba pilnveidošanai.

 

Konferencē, ko Latvijas Policijas akadēmija rīko jau trešo gadu, piedalīsies zinātnieki, augstskolu docētāji, doktoranti, tiesību aizsardzības institūciju darbinieki no dažādām pasaules valstīm, kuru darbība saistīta ar kriminālprocesuālo tiesību normu iztulkošanu, piemērošanu un cilvēktiesību nodrošināšanas problēmu risināšanu krimināltiesvedībā.

 

Sīkāku informāciju par konferenci iespējams iegūt LPA Konferences sekretariātā (tālr. 7800541, e-pasts: zinatne@polak.edu.lv). Konferences programma pieejama IeM mājas lapā www.iem.gov.lv.


PROGRAMMA

 

 

2005.gada 26.augustā

Rīgā, Latvijas Policijas akadēmijā,

Ezermalas ielā 8, Konferenču zālē

 

2005.gada 26.augusts, piektdiena

 

 

8.00 – 8.30

Reģistrācija

 

8.30 – 8.33

Konferences atklāšana

Konferences vadītājs

Kārlis Daukšts – Dr.hist., prorektors

 

8.33 – 8.40

LPA rektores uzruna

Ārija Meikališa – Dr.iur., profesore, Latvijas Policijas akadēmijas rektore, policijas ģenerāle

 

8.40 - 8.55

Konferences atklāšanas svinīgās uzrunas

               

8.55 – 9.10

„Kriminālprocesuālā reforma Latvijā – galvenās tendences, problēmas un rezultāti”

Ārija Meikališa – Dr.iur., profesore, Latvijas Policijas akadēmijas rektore, policijas ģenerāle

 

9.10 – 9.20

„Ukrainas kriminālprocesuālās likumdošanas reforma”

Aleksandrs Bandurka – juridisko zinātņu doktors, profesors, Ukrainas Nacionālās iekšlietu universitātes prezidents, milicijas ģenerālpulkvedis

                 

9.20 – 9.30

“Sacīkste Krievijas kriminālprocesā”

Olga Hitrova – juridisko zinātņu kandidāte, Krievijas Iekšlietu ministrijas vadības akadēmijas noziegumu izmeklēšanas dienestu vadības katedras docente

 

9.30 – 9.40            

“Sacīkstes princips Moldovas kriminālprocesā”

Tudors Osojanu – juridisko zinātņu doktors, Moldovas Iekšlietu ministrijas akadēmijas „Štefan čel Mare” Krimināltiesību un kriminālistikas katedras docents, policijas kapteinis

 

 

9.40 – 9.50

„Kriminālvajāšana tiesu kontrolē Moldovā”

Mihails Birgeu – juridisko zinātņu doktors, docents, Moldovas Iekšlietu ministrijas akadēmijas „Štefan čel Mare” rektors

 

9.50 – 10.00

„Taisnīgums un nodarījumu kvalifikācija”

Uldis Krastiņš – Dr.habil.iur., profesors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītājs

               

10.00 – 10.10

„Pušu procesuālā vienlīdzība kriminālajā tiesvedībā – taisnīguma problēmas” 

Aleksandrs Jarmišs – juridisko zinātņu doktors, profesors, Ukrainas Nacionālās iekšlietu universitātes rektors, milicijas ģenerālmajors

 

Jurijs Janovičs – juridisko zinātņu kandidāts, Ukrainas Nacionālās iekšlietu universitātes Kriminālprocesa katedras docents, milicijas pulkvedis

 

10.10 – 10.20

„Tiesas loma kriminālprocesuālo lēmumu taisnīguma nodrošināšanā”

Vladimirs Rudņevs – vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, juridisko zinātņu kandidāts, docents

 

10.20 – 10.30

„Kriminālprocesuālais taisnīgums, noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un soda noteikšana”

Valentija Liholaja – Dr.iur.,

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore   

 

10.30 – 11.00

Kafijas pauze

 

11.00 – 11.10

“Stingrā atbildība (strict liability) krimināltiesībās”

Jānis Rozenbergs – M.iur., Advokātu biroja „Rusanovs, Rode, Bušs” zvērināts advokāts

 

11.10 – 11.20

“Par jautājumiem, kas saistīti ar kriminālprocesa uzsākšanu” 

Jānis Reiznieks – Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Pirmstiesas izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks

 

11.20 – 11.30

„Vienkāršotās procesa formas un to piemērošanas priekšnoteikumi Latvijas kriminālprocesā”

Kristīne Strada – Rozenberga – Dr.iur., asociētā profesore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prodekāne

 

 

11.30 – 11.40

„Krimināltiesiska konflikta atrisināšana beztiesas procesā”

Petras Ancelis – Dr.iur., Mikolas Romeris universitātes Juridiskās fakultātes dekāns, Kriminālprocesa katedras docents

 

Rima Ažubalite – Dr.iur., Mikolas Romeris universitātes Juridiskās fakultātes Kriminālprocesa katedras docente

 

11.40 – 11.50

„Izmeklēšanas nodrošināšana Latvijas Kriminālprocesa likuma kontekstā”

Ilona Bulgakova – M.iur., Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedras lektore, policijas majore

 

11.50 – 12.00

“Slepenība kā patiesības sasniegšanas līdzeklis”

Artūras Panomarjovas – Dr.iur.,

Mikolas Romeris universitātes

Juridiskās fakultātes Kriminālprocesa katedras docents

 

Ramunas Ramanauskas – M.iur., Mikolas Romeris universitātes Jurisdiskās fakultātes Kriminālprocesa katedras lektors

 

12.00 – 12.10

„Procesuālais taisnīgums un kriminālistika”

Anrijs Kavalieris – Dr.habil.iur., profesors, Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras vadītājs

 

12.10 – 12.20

„Kriminālprocesuālais taisnīgums un operatīvā darbība”

Leonīds Makans – M.iur., Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras asociētais profesors

 

12.20 – 12.30

“Operatīvās meklēšanas pasākumu, kuri ierobežo pilsoņu konstitucionālās tiesības, veikšanas mehānisms”

Allahverdi Mahmudovs – Azerbaidžānas Policijas akadēmijas

vecākais pasniedzējs

 

12.30 – 12.40

„Speciālā procesuālā aizsardzība kriminālprocesuālā taisnīguma aspektā”

Sandra Kazaka – M.iur.,

Latvijas Policijas akadēmijas

Krimināltiesību katedras lektore,

policijas kapteine

 

12.40 - 12.50

„Cietušā interešu aizsardzība kā viens no procesuālā taisnīguma aspektiem”

Gunārs Kūtris – M.iur., Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis

 

12.50 – 13.00

Diskusija

 

13.00 – 14.00

Pusdienas

 

14.00 – 14.10

„Atjaunot cietušā tiesības – atjaunot taisnīgumu”

Pjotrs Mitņiks – juridisko zinātņu kandidāts, docents, Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas akadēmijas Kriminālprocesa katedras doktorants, milicijas apakšpulkvedis

 

14.10 – 14.20

„Likumīgie pārstāvji Baltkrievijas kriminālprocesā – nepilngadīgo cietušo likumīgo interešu un tiesību garantija”

Valērijs Meļeško – juridisko zinātņu kandidāts, docents, Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas akadēmijas

priekšnieka vietnieks, milicijas pulkvedis      

               

14.20 – 14.30

„Juvenālā justīcija kriminālprocesuālā taisnīguma aspektā”

Solvita Petrova – M.iur., Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedras lektore, policijas kapteine

 

14.30 – 14.40

„Juridiskās palīdzības pieejamība”

Guna Kaminska – M.iur., Latvijas zvērinātu advokātu padomes zvērināta advokāte, Latvijas Universitātes lektore

 

14.40 – 14.50

„Aizstāvības tiesību reglamentācija Kriminālprocesa likumā.”

Juris Radzevičs – M.iur., Iekšlietu ministra politiskais padomnieks

 

14.50 – 15.00

„Kriminālprocesuālais taisnīgums apsūdzētā tiesību uz aizstāvību nodrošināšanā”

Pjotrs Palčejs – M.iur., Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedras docents, policijas majors

 

15.00 – 15.10

“Personas tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu attaisnojoša sprieduma rezultātā”

Kristīne Mackeviča – Tieslietu ministrijas Administratīvo un krimināltiesību departamenta juriskonsulte, juriste

 

Mārīte Skutele – Latvijas Tieslietu ministrijas Zaudējumu atlīdzināšanas nodaļas vadītāja, juriste

 

15.10 – 15.20

“Aktuālas taisnīga soda noteikšanas problēmas ceļu satiksmes drošības deliktos”

Alla Ignatjeva – M.iur.,

Rīgas Autotransporta prokuratūras virsprokurore

 

15.20 – 15.30

„Kriminālistiskās tehnikas līdzekļu izmantošana kriminālprocesuālā taisnīguma nodrošināšanā”

Jurijs Mašošins – Dr.iur.,

Latvijas Policijas akadēmijas

Kriminālistikas katedras asociētais profesors

 

15.30 – 16.00

Kafijas pauze       

               

16.00 – 16.30

Diskusija

               

Konferences noslēgums (Rezolūcija)

 

Apliecinājumu izsniegšana konferences dalībniekiemAtpakaļ