Par prēmijām Valsts policijā

Saskaņā ar Iekšlietu ministra Ērika Jēkabsona rīkojumu Valsts policijai (VP) jāpārtrauc prēmiju izmaksāšana VP struktūrvienību priekšniekiem un priekšnieku vietniekiem.


Saskaņā ar Iekšlietu ministra Ērika Jēkabsona rīkojumu Valsts policijai (VP) jāpārtrauc prēmiju izmaksāšana VP struktūrvienību priekšniekiem un priekšnieku vietniekiem.

Valsts policijai līdz 1. oktobrim Iekšlietu ministrijai (IeM) jāiesniedz iekšējā normatīvā akta projekts par iekšējās kontroles sistēmu VP darba samaksas jomā. Normatīvā akta projektā īpaša uzmanība pievēršama piemaksu par virsstundu darbu un papildus darbu, speciālo piemaksu, kā arī prēmiju apmēra noteikšanas un piešķiršanas kritērijiem un kārtībai.

 

„Prēmiju un citu speciālo piemaksu izmaksāšanas kārtība VP nav skaidra ne ierindas policijas darbiniekiem, ne sabiedrībai. Joprojām nav atbildes uz jautājumu vai visas vadībai izmaksātās prēmijas tiešām bija jāsaņem priekšniekiem, vai tomēr ierindas darbiniekiem? Algu fonda izlietojumu 2005. gadā VP izvērtē IeM izmeklēšanas komisija, kurai ziņojums jāiesniedz līdz 5. septembrim. Tomēr saspringtajos budžeta apstākļos un laikā, kad nav skaidrības par algu fonda līdzekļu izlietošanu, uzskatu, ka VP priekšniekiem un vietniekiem, arī struktūrvienību vadības līmenī prēmijas nav jāsaņem, visus līdzekļus novirzot ierindas darbinieku atalgošanai, katru prēmijas piešķiršanu rūpīgi izvērtējot, lai tā būtu atbilstoša paveiktajam”, uzskata Ē. Jēkabsons.

 

Valsts policijas vadībai prēmiju izmaksāšana pārtraukta līdz iekšējās darba samaksas un piemaksu sistēmas pieņemšanai.

 

Bez tam, lai neļautu brīvos algu fonda līdzekļus, kas radušies līdz ar pieaugošo vakanču skaitu policijā, izmantot atsevišķu policijas darbinieku prēmēšanai, IeM budžeta grozījumos Ls 200 000 algu fonda līdzekļu novirzījusi atvaļinājuma pabalstu parāda izmaksāšanai.


Atpakaļ