Par IeM Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sabiedriski konsultatīvās padomes sanāksmi

Iekšlietu ministrijas Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sabiedriski konsultatīvā padome 24. novembrī vienojās, ka būtu nepieciešams par vienu no nozīmīgākajām prioritātēm tiesībaizsardzības iestāžu darbā izvirzīt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību kibervidē un kibernoziedzības novēršanu kopumā.


Iekšlietu ministrijas Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sabiedriski konsultatīvā padome 24. novembrī vienojās, ka būtu nepieciešams par vienu no nozīmīgākajām prioritātēm tiesībaizsardzības iestāžu darbā izvirzīt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību kibervidē un kibernoziedzības novēršanu kopumā.

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars norādīja, ka cīņa pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem nav mazāk svarīga kā citu noziegumu apkarošana, jo, strauji attīstoties tehnoloģijām, strauji attīstās arī ar tām saistītie noziegumi. Viņš uzsvēra, ka intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības darbā būtu arī aktīvāk jāiesaista sabiedrība. Viņaprāt, būtu jārīko līdzīgas sabiedrības līdzdarbības akcijas kā nelegālā alkohola apkarošanas jomā sadarbībā ar „Latvijas avīzi” veiktā kampaņa „Neindē sevi!”.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes (EPP) priekšnieks Rauls Kviesītis norādīja, ka intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība Internetā jāskata kontekstā ar noziedzības kibervidē attīstību kopumā. Viņš uzsvēra, ka šim noziedzības virzienam ir tendence paplašināties. „Ar to ir jārēķinās un uz to ir jāgatavojas,” sacīja R.Kviesītis, uzsverot nepieciešamību pilnveidot Ekonomikas policijas 6.nodaļas cīņai ar kibernoziegumiem materiāli tehnisko nodrošinājumu. Viņš arī norādīja, ka Ekonomikas policija aktīvi sadarbojas ar kolēģiem Amerikas Savienotajās Valstīs un citur, ir veiktas kopīgas operācijas, piemēram, Latvijas tiesībsargi palīdzējuši atklāt sešus kibernoziedzniekus Austrālijā.

Latvijas Mūzikas producentu apvienības valdes priekšsēdētāja Elita Mīlgrāve norādīja, ka šobrīd Latvijā nedarbojas neviens legāls mūzikas digitālo failu izplatīšanas vai ierakstu apmaiņas portāls. Milzīgais nelegālo mūzikas ierakstu apjoms Internetā kavē legālā biznesa attīstību šajā jomā, uzsvēra E.Mīlgrāve. Viņa aicināja policiju aktīvāk pievērsties šādu pārkāpumu novēršanai.

Organizācijas „Business Software Alliance” (BSA) Latvijas komitejas pilnvarotais pārstāvis Jānis Bordāns norādīja, ka dažādi noziedzības veidi kibervidē ir savstarpēji cieši saistīti, piemēram, līdzekļi, kas iegūti, nelikumīgi izplatot mūzikas ierakstus, var vēlāk tikt atmazgāti un izmantoti narkotiku un ieroču tirdzniecībā. „Pilnveidojot darbu šajā jomā, mēs varam nošaut divus zaķus reizē,” uzskata J.Bordāns.

R.Kviesītis informēja padomi, ka intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā Internetā jau gūti pirmie panākumi - Ekonomikas policija, sadarbojoties ar BSA Latvijas komiteju, konstatējusi pārkāpumus interneta pakalpojumu sniedzēju darbībā Rīgā un Liepājā.

Padome arī apsprieda Ekonomikas policijas 7.nodaļas cīņai ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem darba rezultātus. Nodaļas priekšnieks Ēvalds Karitons Padomi informēja, ka kopš nodaļas izveidošanas šā gada martā tā sastādījusi 109 administratīvā pārkāpuma protokolus un atklājusi 25 krimināllietas. Kopš šā gada 1.oktobra, kad stājās spēkā jaunais Kriminālprocesa likums, nodaļa uzsākusi 21 kriminālprocesu, 6 krimināllietas jau nosūtītas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Kopumā krimināllietās un administratīvajās lietā konfiscētas nelegālās preces vairāk nekā pusmiljona (597 tūkstošu) latu vērtībā.

Nodaļa arī aktīvi iesaistās likumdošanas pilnveides procesā un dažādos sadarbības projektos ar valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, lai pilnveidotu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Latvijā.

BSA Latvijas komitejas valdes priekšsēdētājs Valdis Birkavs atzina, ka nodaļas izveide ir bijis ļoti veiksmīgs un apsveicams solis, taču ir identificētas arī problēmas, kuras būtu nepieciešams risināt. Viņš norādīja, ka būtu jāpilnveido intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības darbs reģionālajās policijas pārvaldēs, kā arī steidzami jāatrisina nodaļas autotransporta jautājums. „Es vēlētos, lai intelektuālā īpašuma aizsardzība būtu augstākā prioritāte uzreiz aiz narkotiku un organizētās noziedzības apkarošanas,” sacīja V.Birkavs.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Juris Rekšņa informēja, ka šajā virzienā notiek aktīvs darbs, kurā metodiskās vadības funkciju veic EPP 7.nodaļa. Tā mērķis ir iesaistīt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības darbā ne tikai reģionālos ekonomikas policijas darbiniekus, bet arī iecirkņu inspektorus.

Padome arī pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar Intelektuālā īpašuma padomes izveidi, kā arī Eiropas Savienības (ES) direktīvas ieviešanu, kurai jābūt pārņemtai nacionālajā likumdošanā 2006.gadā. Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības koalīcijas (CIPR) pārstāve Padomi informēja, ka ar šo jautājumu nodarbojas Tieslietu ministrijas (TM) izveidota darba grupa, taču tās darbā pašlaik pārāk maz iesaistītas tiesībaizsardzības iestādes un sabiedriskās organizācijas. Padome vienojās nosūtīt tieslietu ministrei iekšlietu ministra parakstītu vēstuli ar lūgumu informēt par direktīvas ieviešanu.

Tāpat Padome uzklausīja Latvijas Diskžokeju un diskoklubu asociācijas vadītāja Alda Vilciņa ziņojumu par asociācijas paveikto kopš izveidošanas šā gada februārī. Asociācija ir izstrādājusi un pašlaik ievieš dzīvē daudzpakāpju sistēmu, kas ļaus diskžokejiem strādāt, nepārkāpjot likumu un ievērojot visas intelektuālā īpašuma tiesības.

Jau vēstīts, ka pirms vairāk nekā gada Iekšlietu ministrijā tika izveidota pastāvīga Konsultatīvā padome, kurā darbojas pārstāvji no nevalstisko intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un tiesību īpašnieku pārstāvniecības organizācijām, Iekšlietu, Tieslietu un Kultūras ministrijas, kā arī prokuratūras. Padomi vada IeM valsts sekretārs.

Padomes uzdevums ir analizēt un veicināt sabiedrības izpratni par problēmām intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, izvērtēt Latvijas normatīvo atbilstību Eiropas Savienības (ES) likumdošanas prasībām un Latvijas starptautiskajām saistībām, koordinēt intelektuālā īpašuma aizsardzībā iesaistīto valsts un sabiedrisko organizāciju darbību, kā arī izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.


Atpakaļ