Par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību

Ministru Kabinets otrdien, 20.decembrī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu”.


Ministru Kabinets otrdien, 20.decembrī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu”.

 

Paredzēts, ka civilās aizsardzības formējumos iekļaus atsevišķu amatu un profesiju iedzīvotājus atbilstoši formējuma darbības profilam, kas nav pakļauti mobilizācijai Nacionālajos bruņotajos spēkos un Valsts robežsardzē. Formējumu materiāltehnisko nodrošinājumu veiks saskaņā ar mobilizācijas pieprasījumiem, veidojot valsts materiālās rezerves, slēdzot līgumus par atliktām piegādēm un izmantojot attiecīga dienesta, pašvaldības, ministrijas, iestādes, organizācijas vai komercsabiedrības rīcībā esošos resursus.

 

2002.gada 30.maijā Saeima pieņēma Mobilizācijas likumu, kas deleģē Ministru kabinetu izdot noteikumus par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas un finansēšanas kārtību.

 

2004.gada 4.jūnijā Mobilizācijas likumā apstiprināti grozījumi, tai skaitā, par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu materiāltehniskā nodrošinājuma paraugnormām un ministriju kompetenci formējumu materiāltehniskajā nodrošinājumā.


Atpakaļ