Par vienreizēju kompensāciju Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem

Ministru Kabinets otrdien, 3. janvārī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto grozījumu projektu Ministru kabineta 2002.gada 10.decembra noteikumos Nr.535 “Noteikumi par vienreizēju kompensāciju Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekam ar speciālo dienesta pakāpi, ja viņa veselībai nodarīts kaitējums”.


Ministru Kabinets otrdien, 3. janvārī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto grozījumu projektu Ministru kabineta

 

Darbinieks var saņemt vienreizēju kompensāciju, ja viņš, pildot dienesta pienākumus, cietis nelaimes gadījumā un guvis ievainojumu vai sakropļojumu, vai viņa veselībai nodarīts cits kaitējums. Nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijai ir jākonstatē nelaimes gadījuma saistība ar dienesta pienākumu izpildi, sastādot aktu par nelaimes gadījumu darbā.

 

Noteikumi paredz, ja darbinieks ir cietis nelaimes gadījumā, lēmumu par viņa veselības traucējumu smaguma pakāpi pēc darbinieka ārstēšanās pabeigšanas vai pēc 16 nedēļu ilga ārstēšanās perioda pieņem Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija un nosūta to Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai.

 

Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai piecu darbdienu laikā jāpārbauda iesniegtie dokumenti, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīts akts par nelaimes gadījumu darbā un jāpieņem lēmums par kompensācijas izmaksu vai par atteikumu izmaksāt kompensāciju. Par pieņemto lēmumu rakstiski jāpaziņo darbiniekam vai personai, kura pārstāv viņa intereses.


Atpakaļ