Par grozījumiem Instrukcijā par Šengenas konvencijas finanšu programmu


 

Instrukcijas grozījumi nepieciešami, lai realizētu tehniskās palīdzības projektus nolūkā stiprināt Šengenas konvencijas finanšu programmas īstenošanā iesaistītās vadošās iestādes un ieviešanas iestādes administratīvo kapacitāti.

 

Instrukcijas grozījumu projekts paredz noteikt, ka Shengen Facility vadošā iestāde un ieviešanas iestāde ir tiesīgas saņemt programmas finansējumu, realizējot tehniskās palīdzības projektu, lai nodrošinātu vadošās iestādes un ieviešanas iestādes funkciju izpildi. Instrukcijā arī plānots noteikt, ka neatbilstoši izlietotie finanšu līdzekļi ir atmaksājami saskaņā ar vadošās iestādes un ieviešanas iestādes atzinumu.

 

Instrukcijas projekts izstrādāts, jo MK komitejas 2005.gada 19.decembra sēdē tika atbalstīts MK rīkojuma projekts "Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai", paredzot finansējumu divām jaunām Shengen Facility prioritātēm - „Atbalsts vadošās iestādes darbības nodrošināšanai un „Atbalsts ieviešanas iestādes darbības nodrošināšanai”.

 

MK 2005.gada 6.septembra instrukcija Nr.12 „Instrukcija par Šengenas konvencijas finanšu programmas  (Schengen Facility) īstenošanu, vadību un uzraudzību” paredz, ka Shengen Facility vadošās iestādes funkcijas veic Iekšlietu ministrija, bet ieviešanas iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Atpakaļ