Par grozījumiem Krimināllikumā nelegālā alkohola apkarošanai

Lai efektīvāk varētu vērsties pret personām, kas regulāri tirgo nelegālas izcelsmes alkoholu, Iekšlietu ministrija (IeM), 12.janvārī, pieteica valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Krimināllikumā, kas paredz noteikt kriminālatbildību par spirta un alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu atkārtoti gada laikā.


Lai efektīvāk varētu vērsties pret personām, kas regulāri tirgo nelegālas izcelsmes alkoholu, Iekšlietu ministrija (IeM), 12.janvārī, pieteica valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Krimināllikumā, kas paredz noteikt kriminālatbildību par spirta un alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu atkārtoti gada laikā.

Pašlaik Krimināllikumā ir paredzēta atbildība tikai par spirta vai alkoholisku dzērienu uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, bet atkārtota nelegālā alkohola tirdzniecība likumdošanā nav kriminalizēta.

 

Līdz ar to līdz šim, lai panāktu vainīgo personu saukšanu pie reālas atbildības, policija šo pārkāpumu kvalificēja pēc citiem Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem, par kuru pārkāpšanu atkārtoti gada laikā ir paredzēta kriminālatbildība, piemēram, komercdarbība bez reģistrēšanās vai bez speciālas atļaujas (licences) vai ar akcīzes nodokli apliekamo preču uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana.

 

Tomēr šo pantu piemērošana par alkoholisko dzērienu tirdzniecību neatļautās vietās ir komplicēts process, tāpēc kriminālatbildības noteikšana par atkārtotu nelegālā alkohola tirdzniecību neatļautās vietās atvieglos policijas darbu, palielinot to pilnvaras cīņā ar „točkām”, atvieglos pārkāpumu kvalificēšanu, sistematizāciju un analīzi, kā arī izslēgs iespēju par vienu pārkāpumu atkārtotības gadījumā piemērot gan administratīvo atbildību, gan kriminālatbildību.

 

Nelegāla alkohola izplatība negatīvi ietekmē valsts ekonomiku, apdraud sabiedrisko drošību un kārtību, ietekmē kriminogēno situāciju un rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai, tāpēc tās novēršana ir viena no IeM svarīgākajām prioritātēm.


Atpakaļ