Par grozījumiem Imigrācijas likumā

(IeM), 12.janvārī, pieteica valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz deleģēt Ministru Kabinetam izstrādāt prasības aizturēto ārzemnieku ilglaicīgas izmitināšanas vietām, noteikt aizturēto ārzemnieku tiesības un pienākumus, kā arī ārzemnieku izmitināšanas izdevumus un to segšanas kārtību.


(IeM), 12.janvārī, pieteica valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz deleģēt Ministru Kabinetam izstrādāt prasības aizturēto ārzemnieku ilglaicīgas izmitināšanas vietām, noteikt aizturēto ārzemnieku tiesības un pienākumus, kā arī ārzemnieku izmitināšanas izdevumus un to segšanas kārtību.

 

Tāpēc likumprojektā “Grozījumi Imigrācijas likumā” ietverts deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus, kas noteiks prasības aizturēto ārzemnieku ilglaicīgas izmitināšanas vietu – Valsts robežsardzes nelegālo imigrantu izmitināšanas centru - izveidošanai un aprīkošanai ar mēbelēm, sadzīves tehniku, biroja tehniku un speciālo tehniku, aizturēto ārzemnieku tiesības un pienākumus izmitināšanas centrā, kārtību, kādā aizturētie ārzemnieki tiek ievietoti izmitināšanas centrā, pārvietoti tā ietvaros un atbrīvoti no tā, kā arī aizturēto ārzemnieku izmitināšanas izdevumus un to segšanas kārtību.

Atpakaļ