Par Rīcības plānu Šengenas acquis likumdošanas prasību īstenošanai

(IeM), 12.janvārī, pieteica valsts sekretāru sanāksmē Rīcības


(IeM), 12.janvārī, pieteica valsts sekretāru sanāksmē Rīcības

 

Par Rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildes kontroli būs atbildīga Iekšlietu ministrija, bet izpildi – plānā noteiktās atbildīgās institūcijas. Šīs institūcijas līdz katra mēneša 20.datumam informēs Iekšlietu ministriju par veikto pasākumu izpildi vai neizpildi, iesniedzot detalizētu un pamatotu paskaidrojumu.


Atpakaļ