Par Schengen Facility prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai

Ministru Kabinets 17. janvārī apstiprināja Iekšlietu ministrijas (IeM) iesniegto rīkojuma projektu „Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai”, kas paredz ieviest trīs jaunas prioritātes un pārdalīt finanšu līdzekļus starp prioritātēm.


Ministru Kabinets 17. janvārī apstiprināja Iekšlietu ministrijas (IeM) iesniegto

 

Rīkojums paredz ieviest trīs jaunas prioritātes - „Latvijas Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskā sagatavošana savienošanai ar Centrālo Šengenas informācijas sistēmu”, „Atbalsts vadošās iestādes darbības nodrošināšanai” un „Atbalsts ieviešanas iestādes darbības nodrošināšanai”.

 

„Latvijas Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskā sagatavošana savienošanai ar Centrālo Šengenas informācijas sistēmu” ir IeM Informācijas centra prioritāte. Finanšu līdzekļi 2,97 milj. eiro apmērā tai pārdalīti no Valsts robežsardzes prioritātes „Jūras robežas videonovērošanas sistēmas izveidošana”, bet 460,1 tūkst. eiro apmērā - no rezerves finanšu līdzekļiem. Kopā šai prioritātei pārdalīti 3,4 milj. eiro.

 

„Atbalsts vadošās iestādes darbības nodrošināšanai” ir Iekšlietu ministrijas prioritāte un tai iedalītais finansējuma apjoms ir 175 739 eiro. Prioritāte paredzēta, lai stiprinātu vadošās iestādes – IeM - administratīvo kapacitāti, finansējot papildu darbinieku atalgojumu. Pašlaik IeM administratīvā kapacitāte ir nepietiekama, un no valsts budžeta finanšu līdzekļiem nav iespējams nodrošināt atalgojumu papildu darbiniekiem.

 

„Atbalsts ieviešanas iestādes darbības nodrošināšanai” ir Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras prioritāte. Prioritātei iedalītais finansējuma apjoms ir 148,7 tūkst. eiro un tā paredzēta, lai finansētu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras personāla atalgojumu un izmaksas projektu pārbaudēm īstenošanas vietās.

 

Ar rīkojumu arī veikta finanšu pārdale no 2005. uz 2006.gadu Ārlietu ministrijas prioritātei „Ārzemnieku ceļošanas dokumentu kontroles nodrošināšana Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās atbilstoši pastāvošajām prasībām un ceļošanas dokumentu viltojumu efektīva atklāšana (vēstniecību un konsulātu nodrošināšana ar augsta līmeņa viltojumu atklāšanas aprīkojumu, elektroniska vai papīra formāta pasu paraugu katalogiem un rokasgrāmatām)”.

 

Ar šī rīkojuma pieņemšanu zaudēs spēku 2005.gada 20.jūlija Ministru kabineta rīkojums Nr.452 „Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) finanšu līdzekļu apgūšanas indikatīvo pasākumu ieviešanas plānu”.


Atpakaļ