Par Sodu reģistra noteikumiem

Iekšlietu ministrija (IeM) 19. janvārī pieteica valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtībā, kādā iesniedzamas ziņas iekļaušanai Sodu reģistrā un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”.


Iekšlietu ministrija (IeM) 19. janvārī pieteica valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtībā, kādā iesniedzamas ziņas iekļaušanai Sodu reģistrā un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”.

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā izmeklēšanas iestādes, prokuratūras iestādes, tiesas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestādes, iestādes vai deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas privātpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt

 

Ar šo projektu ziņu iesniegšanas un saņemšanas kārtība tiek saskaņota ar jauno Kriminālprocesa likumu un Sodu reģistra likumu.


Atpakaļ