Par Koncepciju par fizisko personu biometrijas datu izmantošanu

Ministru kabinets 24. janvārī akceptēja Iekšlietu ministrijas sagatavoto „Koncepciju par fizisko personu biometrijas datu izmantošanu Latvijā”, kuras mērķis ir sagatavot vienotu valsts politiku fizisko personu biometrijas datu tiesiskai apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.


Ministru kabinets 24. janvārī akceptēja Iekšlietu ministrijas sagatavoto „Koncepciju par fizisko personu biometrijas datu izmantošanu Latvijā”, kuras mērķis ir sagatavot vienotu valsts politiku fizisko personu biometrijas datu tiesiskai apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.

Atbalstītais koncepcijas variants arī paredz veidot vienotu, centralizētu biometrijas datu bāzi, kuras turētājs būs Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, kas atbildēs par centrālās biometrijas datu bāzes tehniskās infrastruktūras izveidi, datu fizisko aizsardzību, nodrošinās datu bāzes autorizētajiem lietotājiem kvalitatīvu piekļuvi informācijai, tās drošu uzglabāšanu un aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi, bet katra iestāde, kas izmantos biometrijas datus, atbildēs par datu ievadi un to kvalitāti.

Ar vienotas, centralizētas sistēmas izveidi, nodrošinot iespēju efektīvai datorizētās informācijas apmaiņai starp valsts tiesībsargājošajām un drošības iestādēm, kā arī ar Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībsargājošām iestādēm, vienlaikus tiktu izpildītas Eiropas Savienības prasības attiecībā uz policijas operativitātes paaugstināšanu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, nepazīstamu personu un līķu identificēšanā pēc biometrijas datiem.

Centralizētās biometrijas datu bāzes izveides izmaksas varētu būt apmēram 2,8 miljoni latu, bet uzturēšanas izmaksas – apmēram 420 tūkst. Ls gadā.

Jau ziņots, ka saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto politiku dalībvalstīm jau tuvākajos gados būs jānodrošina biometrijas datu – sejas digitālā attēla un pirkstu nospiedumu – iekļaušanu jaunā parauga personu apliecinošos dokumentos, ceļošanas dokumentos, vīzās un uzturēšanās atļaujās.

Lai nodrošinātu atbilstošo Eiropas Savienības regulu prasību izpildi, jau sākot ar 2006.gada otro pusi Latvijā nepieciešams uzsākt jauno pasu ar pases turētāja sejas digitālo attēlu izsniegšanu, bet līdz ar 2008.gada beigām pasēs jāsāk iekļaut informācija arī par pases turētāja pirkstu nospiedumiem. Laika posmā no 2006. gada līdz 2010. gadam Latvijā plānots izsniegt apmēram 1,5 miljonu jauno pasu. Savukārt jaunā parauga vīzas Latvijā plānots izsniegt apmēram 125 tūkstošus gadā.

Līdz ar biometrijas datu iekļaušanu personu apliecinošos dokumentos, ceļošanas dokumentos, vīzās un uzturēšanās atļaujās rodas lieliska iespēja un izdevība veikt šo datu apstrādi, tā uzlabojot dokumentu aizsardzību pret to iespējamo viltošanu un/vai dublikātu izgatavošanu, kā arī paaugstinot valsts iekšējās drošības līmeni. Vairāku valstu pieredze liecina, ka biometrijas datu uzglabāšana un tālāka izmantošana dod nozīmīgu ieguldījumu valsts un sabiedrības drošības līmeņa paaugstināšanā.


Atpakaļ