Par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas un disciplinārās atbildības likumu

Ministru Kabinets otrdien, 24.janvārī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas (IeM) izstrādāto normatīvo aktu projektu paketi, kas ievieš būtiskus uzlabojumus IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitā, sociālo garantiju un disciplināratbildības jomā.


Ministru Kabinets otrdien, 24.janvārī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas (IeM) izstrādāto normatīvo

 

Turpmāk visi jautājumi, kas saistīti ar IeM un IeVP amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitu, sociālajām garantijām un disciplināratbildību, būs noteikti vienotā normatīvo aktu sistēmā.

 

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars norāda, ka „šo likumu pieņemšana Saeimā būs būtisks solis, lai sakārtotu Iekšlietu ministrijas dienestu darbu un novērstu neskaidrības atalgojumā”. Ministrs uzsver, ka skaidra un caurredzama dienesta gaitas un sociālo garantiju sistēma palīdzēs motivēt esošos IeM dienestu darbiniekus un piesaistīt jaunus.

 

Likumprojekts „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums” noteiks obligātās prasības dienestam IeM un IeVP, pieņemšanu dienestā un iecelšanu amatā, amatpersonu darbības un tās rezultātu novērtēšanu, kvalifikācijas paaugstināšanu, dienesta pakāpes un to piešķiršanas kārtību, darba laika organizāciju, sociālo garantiju loku, atvaļināšanu no dienesta, kā arī citus ar dienestu IeM sistēmā un IeVP saistītus jautājumus.

 

Tas arī paredz, ka uz iekšlietu sistēmas un IeVP amatpersonām neattieksies darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu normas, izņemot normas par darba samaksas izmaksas laiku, veidu un aprēķinu, ieturējumu no darba samaksas, darbinieka civiltiesisko atbildību, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma piešķiršanu, kā arī tiesībām grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Uz šīm amatpersonām neattieksies arī valsts civildienesta tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu normas.

 

Savukārt likumprojekta „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likums” mērķis ir nodrošināt IeM sistēmas iestāžu un IeVP amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm savlaicīgu, pilnīgu, vispusīgu un objektīvu disciplinārpārkāpumu noskaidrošanu un taisnīga lēmuma pieņemšanu.

 

Likums reglamentēs jautājumus, kas saistīti ar disciplinārlietas ierosināšanu, amatpersonas atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku, disciplinārlietas izmeklēšanu un lēmuma pieņemšanu, lēmuma par amatpersonas saukšanu pie disciplinārās atbildības spēkā stāšanos, lēmuma par amatpersonas saukšanu pie disciplinārās atbildības apstrīdēšanu, kā arī minētā lēmuma piemērošanu un izpildi.

 

Saistībā ar šiem diviem likumprojektiem paredzēts grozīt arī Valsts civildienesta likumu, Militārā dienesta likumu, likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, likumu „Par policiju”, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu, Robežsardzes likumu, un Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumu.

Likumprojekti vēl jāapstiprina Saeimai.


Atpakaļ