Par Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu

Attēls
Attēls

Iekšlietu ministrija 26. janvārī valsts sekretāru sanāksmē pieteica grozījumus Ministru kabineta 2003. gada 9. decembra noteikumos Nr.692 "Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošanas kārtība"", kas nosaka kārtību, kā turpmāk elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujama un izmantojama informācija.


Iekšlietu ministrija 26. janvārī valsts sekretāru sanāksmē pieteica grozījumus Ministru kabineta

 

Projekts paredz, ka gadījumā, ja personai, šķērsojot valsts robežu, veikta tās pilnā robežkontrole, VRS elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujama tāda informācija kā valsts robežas šķērsošanas vieta, datums, laiks, virziens, biometriskie dati, ja šāda informācija ir norādīta ceļošanas dokumentā, personas ieceļošanas mērķi un paredzamā uzturēšanās vieta Latvijā. Sistēmā var iekļaut arī datus par ceļošanai izmantotā vilciena numuru, gaisa kuģa reisa numuru vai kuģošanas līdzekļa nosaukumu, karogvalsti u.c.

 

Grozījumu projekts arī paredz paplašināt to iestāžu loku, kam ir tiesības saņemt sistēmā iekļauto informāciju savu funkciju veikšanai, kā arī to, ka informācijas apmaiņas kārtību starp Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm nosaka iekšlietu ministrs.

 

Kopš 2004.gada 1.maija Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas Zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un to vadītajiem transportlīdzekļiem uz Latvijas robežas piemēro minimālo kontroli, tas ir, vizuāla ceļošanas dokumenta salīdzināšana ar tā uzrādītāju, uzrādītā ceļošanas dokumenta ātra un vienkāršota pārbaude. Ja persona nav ES, Eiropas Ekonomikas Zonas vai Šveices Konfederācijas pilsonis, tiek piemērota arī datorizētā robežkontrole.

 

Ja, veicot dokumentu pārbaudi, robežsargiem rodas šaubas par to autentiskumu vai personas uzvedības rezultātā rodas aizdomas par iespējamo nelikumīgo valsts robežas šķērsošanu, vai ir ieviesta pastiprināta robežapsardzība vai robežkontrole, tad visām personām veic pilno robežkontroli.


Atpakaļ