Par piedalīšanos policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā

Ministru Kabinets otrdien, 31. janvārī, piekrita nosūtīt divus Valsts policijas darbiniekus piedalīties Eiropas Savienības (ES) policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā.


Ministru Kabinets otrdien, 31. janvārī, piekrita nosūtīt divus Valsts policijas darbiniekus piedalīties Eiropas Savienības (ES) policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā.

2006. gada 23. janvārī ES apstiprināja divus Latvijas policistus darbam policijas misijā. Tomēr, lai būtu iespējams šos policistus nosūtīt uz Bosniju-Hercegovinu, bija nepieciešams iegūt Ministru Kabineta apstiprinājumu.

 

Saskaņā ar likuma „Par policiju” 8.panta otro daļu policistus var nosūtīt uz starptautiskām policijas misijām, ja ir noslēgts attiecīgs starptautisks līgums. 2002. gada 12. decembrī parakstīts Latvijas Republikas un ES līgums par Latvijas Republikas dalību ES policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā, kas pagaidu kārtībā tika piemērots no parakstīšanas brīža, bet pilnībā spēkā stājās 2003. gada 19. jūnijā.

 

2003. gada aprīlī misijā nosūtīti pirmie policisti, bet pēdējā Latvijas policijas kontingenta uzturēšanās termiņš beidzās līdz ar misijas mandāta beigām 2005. gada 31. decembrī.

 

ES padome pēc Bosnijas un Hercegovinas 2005. gada 24. novembrī pagarināja ES policijas misijas mandātu līdz 2007. gada 31. decembrim un piedāvāja Latvijai uz turieni nosūtīt divus policistus.

 

Policisti misijā dosies 6. februārī.


Atpakaļ