Veidos Valsts policijas koledžu

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars


Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars

LPA Koledžas nodaļas reorganizācija ir nepieciešama saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas paredz, ka koledžas ir jāveido kā atsevišķas juridiskas personas.

Līdzšinējās diskusijās par piemērotākajiem LPA reorganizācijas un VP koledžas veidošanas variantiem ir atzīti divi – reorganizēt LPA Koledžas nodaļu un uz tās bāzes veidot pastāvīgu juridisku personu - Valsts policijas koledžu, ko nodot Valsts policijas padotībā, vai arī veidot Valsts policijas koledžu uz Valsts policijas skolas bāzes.

Lēmumu par Valsts policijas koledžas dibināšanu un LPA reorganizāciju pēc IeM izstrādātajiem priekšlikumiem pieņems Ministru Kabinets.

 

Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis
7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ