Izstrādāta FADO informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība

18. maijā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē instrukcijas projektu, kas nosaka kārtību, kā Latvijas Republikas iestādes varēs iekļaut, aktualizēt un izmantot informāciju par autentiskiem un viltotiem dokumentiem Eiropas Savienības Padomes izveidotajā FADO centrālajā un nacionālajā informācijas sistēmā.

18. maijā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē instrukcijas projektu, kas nosaka kārtību, kā Latvijas Republikas iestādes varēs iekļaut, aktualizēt un izmantot informāciju par autentiskiem un viltotiem dokumentiem Eiropas Savienības Padomes izveidotajā FADO centrālajā un nacionālajā informācijas sistēmā.
Projekts „FADO (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība” nosaka dokumentu veidus, par kuriem tiks ievadīta informācija FADO centrālajā informācijas sistēmā, kā arī lietotāju un ekspertu iestāžu atbildību informācijas sagatavošanas, ievades un aktualizācijas procesos.

Tas arī paredz, ka tiesības piekļūt FADO centrālajai un nacionālajai informācijas sistēmai būs Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam, Drošības policijai, IeM Informācijas centram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Satversmes aizsardzības birojam, Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojam, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts robežsardzei un Valsts policijai.

FADO izveides mērķis ir informācijas apmaiņa par Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu, kā arī trešo valstu personu apliecinošiem un tiesības apliecinošiem dokumentiem, to formu un saturu, kā arī informācijas apmaiņa par minēto dokumentu viltojumiem.

FADO izmantošana notiek divos līmeņos. FADO nacionālā informācijas sistēma ir FADO centrālās informācijas sistēmas kopija dalībvalstī un tā tiek primāri izmantota informācijas meklēšanai. Pieeja FADO nacionālajai informācijas sistēmai var tikt piešķirta lielam autorizēto lietotāju skaitam. FADO nacionālās informācijas sistēmas pārzinis ir IeM Informācijas centrs. Savukārt FADO centrālajā informācijas sistēmā dalībvalsts iestādes pašas ievada un nepieciešamības gadījumā aktualizē informāciju par izsniegtajiem personu apliecinošajiem un tiesības apliecinošajiem dokumentiem, to viltojumiem. FADO centrālās informācijas sistēmas autorizēto lietotāju skaits dalībvalstī ir stingri noteikts. FADO centrālās informācijas sistēmas pārzinis ir Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts.

Plānots, ka Latvijā FADO nacionālā informācijas sistēma būs pieejama 2006.gada beigās – 2007.gada sākumā.

Atpakaļ