Piešķir izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem pensionāriem

Ministru Kabinets otrdien, 23.maijā, piešķīra Iekšlietu ministrijai 4080 latus, lai izmaksātu izceļošanas pabalstu diviem Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas.
Ministru Kabinets otrdien, 23.maijā, piešķīra Iekšlietu ministrijai 4080 latus, lai izmaksātu izceļošanas pabalstu diviem Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas. Pabalsts Krievijas militārajiem pensionāriem tiek izmaksāts saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.783 “Kārtība kādā militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem izmaksājams izceļošanas pabalsts”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra sēdes protokola Nr.60 23.§ 3.punktu, jautājumus par finansējumu Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem izmaksājamiem pabalstiem 2006.gadā MK izskata atsevišķi – atbilstoši saņemtajiem iesniegumiem. Apstiprinātajā 2006.gada valsts budžetā Iekšlietu ministrijā šiem mērķiem finanšu līdzekļi nav paredzēti.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv

Atpakaļ