Par akcijas „Policists, kuram es uzticos” uzvarētāju braucienu uz Austriju

Iekšlietu ministrijas akcijas “Policists, kuram es uzticos” uzvarētāji no 22. līdz 29. jūlijam devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Austriju, kur dalījās pieredzē ar Austrijas kolēģiem un iepazina Austrijas kultūru un dabu.
Iekšlietu ministrijas akcijas “Policists, kuram es uzticos” uzvarētāji no 22. līdz

Brauciena laikā akcijas uzvarētāji piedalījās semināros Austrijas Federālās drošības akadēmijā un policijas nodaļās Vīnē, kā arī apmeklēja Vīnes ūdens policiju „Donaudienst”.

Pirmdien, 24.jūlijā akcijas uzvarētāji piedalījās seminārā Austrijas Federālās drošības akadēmijā par tiesisko pamatu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, policijas struktūru, darba organizāciju, mērķiem un uzdevumiem un policijas personāla apmācību, lai nodrošinātu drošību un novērstu noziedzību Austrijā, kā arī par karjeras izaugsmes iespējām policijā. Latvijas policijas pārstāvji iepazinās ar Austrijas Federālās iekšlietu ministrijas struktūru, to skaitā Ģenerālās direkcijas un ministrijas departamentu darbu.

Tajā pašā dienā notika lekcija par Austrijas Federālās Kriminālās pārvaldes (Bundeskriminalamt) 4.nodaļu, kas nodarbojas ar noziedzības statistiku, analīzi un prevenciju, nodaļas darba uzdevumiem un sadarbību ar sabiedrību noziedzības novēršanā. Austrijas kolēģi informēja par savām darba metodēm, cīnoties ar vardarbība sabiedrībā, ģimenē un jauniešu vidū, prevencijas pasākumiem; palīdzību vardarbībā cietušajiem upuriem; prevencijas pasākumiem saistībā ar narkotiku lietošanu jauniešu vidū (mērķauditorija 12 – 16 gadi), policijas sadarbību ar skolām.

Austriešu lektori iepazīstināja ar vienotās Austrijas informācijas sistēmas (GIS – geographical information system) tehniskajiem risinājumiem, kas reāli darbojas veiksmīgas noziedzības novēršanas politikas īstenošanā visā Austrijas teritorijā. Datu bāzē fiksē iedzīvotāju izdarītos noziegumus, kurus analizējot, veic prevencijas darbu, piemēram, lai novērstu zādzības no dzīvokļiem, īpašuma zādzības un nodrošinātu pašu iedzīvotāju drošību.

Pēc semināra Latvijas delegācija apmeklēja Vīnes pilsētas 23.policijas iecirkni, kurā tika demonstrēts policijas tehniskais nodrošinājums (jaunākās tehnoloģiskās iespējas noteikt ātrumu pārsniegšanu ar lāzera ierīcēm; tūlītēji testi narkotiku un alkohola konstatēšanai; pirkstu nospiedumu noņemšanas veidi un palīgierīces; policijas darbinieka ekipējums ikdienā un masu nekārtību vai demonstrāciju laikā; policista dienesta šaujamierocis un tā pielietošana). Latvijas delegācijai bija iespēja praktiski iepazīties ar Austrijas dežūrdaļu un patruļpolicijas darbu, kā arī īslaicīgās aizturēšanas izolatoru.

Otrdien, 25.jūlijā Latvijas policisti apmeklēja Austrijas Federālās drošības akadēmijas mācību centru. Notika teorētiska lekcija par policijas izglītošanas taktiku, rīkojoties ekstremālās situācijas. Policistiem demonstrēja mācību filmu par noziedznieku aizturēšanu, kurā atspoguļota taktiskā aizsardzība uzbrukuma laikā policistam; dienesta šaujamieroča pielietošana, aizturot noziedzniekus; psiholoģiskā sagatavošana, veicot noziedznieka aizturēšanu un pielietojot dienesta ieroci. Mācību centra speciālists informēja par policista likumiskajām tiesībām pielietot šaujamieroci Austrijā.

Notika praktiskās nodarbības Latvijas policistiem mācību centra šautuvē, izmantojot „Glock” šaujmieroci.

Policisti apmeklēja arī Vīnes Ūdens policiju „Donaudienst”, kur tika sniegta informācija par kārtības uz ūdens nodrošināšanu Donavas lejtecē visas Austrijas teritorijā 24 stundas diennaktī. Dienestā ir nodarbināti 66 policisti un tas garantē drošību un sabiedrisko kārtību gan iedzīvotājiem, gan iebraucējiem. Latvijas policisti varēja iepazīties ar Ūdens policijas tehnisko aprīkojumu, darba telpām un patruļkuģiem.

Latvijas delegācija aktīvi piedalījās diskusijās un dalījās savā darba pieredzē. Pēc semināra noslēguma daudzi Latvijas policisti atzina, ka materiālais un tehniskais nodrošinājums Austrijas policijai ir labāks, bet profesionālais līmenis - līdzvērtīgs.

No 26.jūlija līdz 27.jūlijam Latvijas policisti devās uz Zalcburgu un apmeklēja ekskursijas Zalcburgas vecpilsētā – Zalcburgas Domu, Mocarta dzimto namu, Mirabellas pils dārzu, Hoenzalcburgas cietoksni, sāls pilsētu Halštatē, Dahšteinas ledus alas un Bādišlas pilsētu.

Jau vēstīts, ka ikgadējā Iekšlietu ministrijas akcija „Policists, kuram es uzticos” sākās 2005.gada 5.decembrī un ilga līdz 2006.gada 5.februārim. Akcijas mērķis bija apzināt un godināt tos Valsts policijas darbiniekus, kuri ieguvuši lielāko sabiedrības uzticību un atzinību, godprātīgi kalpojot sabiedrībai. Par akcijas uzvarētājiem komisija šogad atzina 12 policijas darbiniekus no Rīgas pilsētas un Dobeles, Krāslavas, Tukuma, Valkas Aizkraukles, Talsu, Valmieras, Cēsu, Limbažu un Ventspils rajoniem.

 

 

 

 

Sagatavoja:

Evita Bune,

Preses un sabiedrisko attiecību departamenta

vecākā referente

e-pasts: evita.bune@iem.gov.lv

Tālrunis 7219161

Fakss 7219030


Atpakaļ