gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iereibušajiem šoferiem turpmāk būs pašiem jāmaksā par konfiscēto auto glabāšanu

No


No

Tas nozīmē, ka no rītdienas izņemto transportlīdzekļu īpašniekiem, lai atgūtu savus auto, būs valsts aģentūrai „Materiālās rezerves” ne vien jāuzrāda apliecinājums (izziņa) par piespriestās soda naudas nomaksu, bet arī jāsedz izdevumi par transportlīdzekļa pārvietošanu un glabāšanu pēc autostāvvietā vai aģentūrā izsniegtā izdevumu aprēķina.

Jaunie noteikumi paredz - ja ar atbildīgās institūcijas vai amatpersonas lēmumu uzlikts naudas sods par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4.panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā, 149.5. panta ceturtajā daļā vai 149.15.pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu), vai par minēto pārkāpumu uzsākts kriminālprocess, izņemtās mantas (automašīnas) īpašnieks iesniegumam aģentūrai pievieno lēmumu par noteiktās soda naudas apmēru kopiju un atbildīgās institūcijas vai amatpersonas izziņu par naudas soda izpildi, ja administratīvā pārkāpuma lietā uzlikts naudas sods, un dokumentu, kurš apliecina to izdevumu apmaksu, kas valsts aģentūrai „Materiālās rezerves” radušies saistībā ar izņemtās mantas nogādāšanu glabāšanai un tās glabāšanu.

Dokumentu (izdevumu aprēķinu) par izdevumiem, kas aģentūrai radušies saistībā ar izņemtās mantas nogādāšanu glabāšanai un glabāšanu, automašīnas īpašnieks varēs saņemt automašīnas glabāšanas vietā vai valsts aģentūrā „Materiālās rezerves” (Rīgā, Piedrujas ielā 5).

Līdz šim saskaņā ar iepriekš spēkā esošajiem MK noteikumiem par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu glabāšanu izdevumus par iereibušiem šoferiem konfiscēto automašīnu glabāšanu un pārvietošanu sedza no valsts budžeta līdzekļiem. Kopš šī gada 1.janvāra, kad valsts aģentūra „Materiālās rezerves” pārņēma izņemto automašīnu glabāšanas funkciju, vidēji mēnesī aģentūrā tiek nogādāti 1000 transportlīdzekļi un to pārvietošanai un glabāšanai no valsts budžeta jau ir iztērēti 1,2 miljoni latu.

No 2006.gada 1.janvāra līdz 10.augustam ieskaitot, valsts aģentūras „Materiālās rezerves” stāvvietās nogādātas 6755 iereibušiem un bez transportlīdzekļa vadīšanas dokumentiem esošiem šoferiem izņemtās automašīnas.

 

 

Sagatavoja:

Laura Karnīte,

Preses un sabiedrisko attiecību departamenta

Preses centra vadītāja

e-pasts: laura.karnite@iem.gov.lv

Tālrunis 7219315

Fakss 7219030


Atpakaļ