gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Atklāj Interneta portālu par cilvēku tirdzniecību

Šodien, 22.augustā, atklāja Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL atbalstītā projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” ietvaros izstrādāto interaktīvo Interneta portālu Cilvektirdznieciba.lv - pirmo Latvijā izveidoto vienoto elektronisko informācijas resursu par cilvēku tirdzniecības problēmu.


Šodien, 22.augustā, atklāja Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL atbalstītā projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” ietvaros izstrādāto interaktīvo Interneta portālu Cilvektirdznieciba.lv - pirmo Latvijā izveidoto vienoto elektronisko informācijas resursu par cilvēku tirdzniecības problēmu.

Projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” direktore, Resursu centra sievietēm „Marta” valdes priekšsēdētāja Iluta Lāce uzsvēra, ka Latvija ir viena no retajām valstīm, kur cilvēku tirdzniecības novēršanā aktīvi sadarbojas valsts iestādes un sabiedriskās organizācijas. „Tas ir pats sākums un reizēm ir grūti, jo ir jāsaskaņo dažkārt atšķirīgie viedokļi, skatījums uz problēmām un jārod kompromisi, taču tā ir nenovērtējama pieredze, kas nesīs augļus nākotnē,” sacīja I. Lāce. Viņa informēja, ka projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” mērķis ir mazināt nelīdztiesību, izskaust uz dzimumu balstītu vardarbību un veicināt sieviešu iespējas darba tirgū. 

Portāla redaktore Laura Karnīte pauda cerību, ka portāls dos būtisku ieguldījumu, lai palielinātu Latvijas sabiedrības izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu un tā mazinātu to Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas cietuši no šī nozieguma.

Viņa pastāstīja, ka portāls veidots kā plašs informācijas resurss par cilvēku tirdzniecības problēmu, kas tiks regulāri paplašināts un papildināts atbilstoši jaunākajām aktualitātēm un lietotāju vēlmēm.

Portāls pieejams trīs valodās – latviski, krieviski un angliski. Katrā valodā pieejamā informācija ir daļēji atšķirīga, piedāvājot tādu informāciju, kas katrai no lietotāju grupām varētu būt visnoderīgākā. Portāls veidots tā, lai to varētu aplūkot gan no modernas, gan novecojušas datortehnikas.

Portālā pieejama vispārēja informācija par cilvēku tirdzniecības problēmu – vēsturi, situācijas Latvijā un pasaulē raksturojumu, pētījumiem un publikācijām. Tiek piedāvāts apkopojums par Latvijas un starptautisko likumdošanu – apraksts par likumdošanas procesu no pirmajiem starpvalstu šodienas sazarotajai „mūsdienu verdzības” apkarošanas sistēmai. Portālā apkopoti gan Latvijas, gan starptautiskie un Eiropas Savienības normatīvie akti latviešu un angļu valodā.

Tāpat portālā ir ziņu sadaļa, gan informācija par īstenotajiem un aktuālajiem projektiem un kampaņām, gan sadaļa, kur ikviens var pastāstīt savu „patieso stāstu” par cilvēku tirdzniecību, gan cita informācija.

Portāls ir unikāls ar piedāvātajām tiešsaistes jeb online palīdzības iespējām cilvēkiem, kas kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem - iespēju ar elektroniskā pasta vai tiešsaistes sarunas (čata) palīdzību sazināties ar Valsts policiju vai sociālo darbinieku, lūgt palīdzību, uzdot jautājumus, konsultēties, ziņot par cilvēku tirdzniecības gadījumiem.

Sarunas jeb „čata” logs piedāvā lietotājam iespēju izvēlēties, kādā veidā viņš vēlas kontaktēties – čatot onlainā, sazināties pa e-pastu vai pa tālruni. Lietotājs arī tiek informēts par to, vai konkrētajā brīdī ir iespēja „čatot”, jo pagaidām šis pakalpojums nav pieejams 24 stundas diennaktī, bet tikai darba laikā. Atkarībā no tā, kādu saziņas veidu lietotājs izvēlējies, viņš saņem atbildi - čatā, telefoniski vai e-pastā. Sociālā darbinieka konsultācijas nodrošinās Resursu centra sievietēm „Marta” karstā tālruņa operatori.

            Šāda veida saziņa tiek piedāvāta pirmo reizi Baltijas valstīs. L.Karnīte pauda cerību, ka šī būs iespēja tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ neuzdrošinās vērsties pēc palīdzības citādā veidā.

Portālā ērti lietojamā veidā sniegti padomi par to, kā rīkoties, lai nekļūtu par cilvēku tirdzniecības upuri. Portāls piedāvā izvēlēties dažādus rīcības modeļus atkarībā no tā, kādā situācijā konkrētais cilvēks ir nokļuvis. Piedāvātie rīcības modeļi atšķiras gan atkarībā no tā, kur cilvēks ir cietis – Latvijā vai ārvalstīs, gan no tā, kādā statusā viņš ir – Latvijas iedzīvotājs vai ārvalstnieks, gan kādā valodā runā – latviski, angliski vai krieviski. Piemēram, ja Latvijas iedzīvotājs ir kļuvis par cilvēku tirdzniecības upuri ārzemēs, ieejot portāla sadaļā „SOS palīdzība”, viņam ir iespēja izvēlēties valsti, kurā viņš atrodas, un uzzināt, kā šajā valstī sazināties ar policiju un Latvijas vēstniecību, kā arī kādas sabiedriskās organizācijas šajā valstī piedāvā palīdzību cilvēku tirdzniecībā cietušajiem.

Savukārt sadaļa „Jūties droši” piedāvā padomus, kā rīkoties, lai neiekļūtu tirgotāju tīklos. Arī šajā sadaļā sniegtā informācija atšķiras dažādām lietotāju grupām, piemēram, latviešu valodā sniegta informācija par droša darba iespējām ārzemēs, savukārt sadaļās angļu un krievu valodā – kas jāievēro, lai legāli strādātu un uzturētos Latvijā.

Portāls piedāvā specializētu sadaļu sociālajiem darbiniekiem, kas pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem – tieši sociālajiem darbiniekiem. Sadaļā pieejama šiem lietotājiem aktuāla un noderīga informācija, forums diskusijām par profesionāliem jautājumiem, kā arī portāla elektroniskais pasts savstarpējai saziņai.

Portāla lietotājiem ir arī iespēja piedalīties diskusijās, uzdot jautājumus speciālistiem, izteikt savu viedokli aptaujās.

Portāla izveidošanu un uzturēšanu nodrošina Iekšlietu ministrija. Portāla dizainu un satura un vadības sistēmu izstrādāja uzņēmums „Nova Media” un tā izmaksas veido 9900 latus.

Portāls no šodienas ir pieejams adresēs www.cilvektirdznieciba.lv un www.trafficking.lv.

No šodienas, 22.augusta, plkst. 13.00 ikviens interesents var iepazīties ar portālu informatīvajā busiņā, kas līdz sestdienai, 26.augustam ik dienu no plkst. 13.00 līdz 21.00 atradīsies Vecrīgā, Kaļķu ielā laukumā pie Nordea bankas. Busiņš ir viena no aktivitātēm informatīvajā kampaņā pret cilvēku tirdzniecību un vardarbību ģimenē, ko rīko Resursu centrs sievietēm „Marta” sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Valsts cilvēktiesību biroju.

Portāls izveidots Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL atbalstītā projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt piekļuvi darba tirgum un atgriešanos tajā tiem, kuriem ir grūtības iesaistīties vai no jauna integrēties darba tirgū; līdzsvarot ģimenes un darba dzīvi, attīstot elastīgākas un efektīgākas darba organizācijas un atbalsta dienestu formas; mazināt atšķirības dzimumu līdztiesības jomā un izskaust sadalījumu starp vīriešu un sieviešu profesijām; profesionāli un sociāli integrēt sabiedrībā un darba tirgū cilvēku tirdzniecības upurus.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments

Preses centrs
tālrunis 7219176

fakss 7219030
e-pasts: laura.karnite@iem.gov.lv  


Atpakaļ