Parakstīta oficiāla vienošanās par sadarbību ātrbojīgo preču kontrolē

Lai samazinātu rindas un ieviestu kārtību, Valsts robežsardze (VRS), Valsts policija (VP) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) šā gada 29. augustā parakstīja starpresoru vienošanos Par sadarbību ātrbojājīgo preču kontrolē. Vienošanās ietvaros jau izveidoti kopīgi posteņi uz Latvijas un Krievijas robežas, kas uzskaita ātri bojājošās kravas, lai tās robežu varētu šķērsot bez rindas.
Lai samazinātu rindas un ieviestu kārtību, Valsts robežsardze (VRS), Valsts policija (VP) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) šā gada 29. augustā parakstīja starpresoru vienošanos Par sadarbību ātrbojājīgo preču kontrolē. Vienošanās ietvaros jau izveidoti kopīgi posteņi uz Latvijas un Krievijas robežas, kas uzskaita ātri bojājošās kravas, lai tās robežu varētu šķērsot bez rindas.

VRS, VP un VID noslēgtās starpresoru vienošanās par pagaidu kārtību ātrbojīgo preču kontrolē ārkārtas situācijās mērķis ir nodrošināt dienestu amatpersonu sadarbību Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu un Ministru Kabineta (MK) noteikumu „Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu” nosacījumu izpildē robežkontroles punktos uz Latvijas un Krievijas robežas.

Tagad uz autoceļiem Rīga – Maskava, Rīga – Sanktpēterburga pirms Grebņevas un Terehovas robežkontroles punktiem no Latvijas izbraucošo kravas transportlīdzekļu rindas galā izvietoti kopīgi VRS un VID posteņi. Tur var pieteikties vadītāji, kas pārvadā ātrbojājīgas preces un kas saskaņā ar MK noteikumiem drīkst robežu šķērsot ārpuskārtas. Pēc pieteikšanās, kad VID izvērtējis kravas un transportlīdzekļa pavaddokumentus, un ir pieņemts lēmums atļaut šķērsot robežu ārpus kārtas, informācija tiek nodota VRS amatpersonām. Ja robežsargi atļauj ielaist transportlīdzekli robežkontroles punkta teritorijā, šoferis ar kravu policijas pavadībā var doties garām citiem rindā stāvošajiem. Lai gan policijas pavadība tiek nodrošināta pēc nepieciešamības, tā jāveic ne retāk kā pēc katrām četrām stundām.

Starpresoru vienošanās noslēgta, pamatojoties uz MK 2004.gada 1.jūnija instrukciju „Instrukcija par Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas sadarbību valsts robežas drošības jautājumos”.

Sagatavoja:
Dace Ekerte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
Preses centra pārstāve
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ