Runā par Šengenas informācijas sistēmas izveides kavēšanās novēršanu

Neformālajā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Tamperē, Somijā, ES dalībvalstu iekšlietu ministri vienojās, ka jāveic visi iespējamie pasākumi, lai ātrāk novērstu Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) izveides kavēšanos.
Neformālajā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Tamperē, Somijā, ES dalībvalstu iekšlietu ministri vienojās, ka jāveic visi iespējamie pasākumi, lai ātrāk novērstu Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) izveides kavēšanos.

ES prezidējošā valsts Somija informēja, ka augusta beigās tā saņēmusi Eiropas Komisijas ziņojumu par SIS II tehniskā projekta izstrādes laika grafiku. Ziņojumā norādīts, ka dažādu juridisku un tehnisku iemeslu dēļ SIS II ieviešana paredzētajā termiņā nav iespējama. Tātad SIS II nedarbosies 2007.gada aprīlī, kā tas bija iepriekš plānots.

SIS II ir būtisks nosacījums iekšējās robežkontroles atcelšanai starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm. Sanāksmes dalībnieki izteica nožēlu par SIS II izveides kavēšanos, kā arī pauda bažas, ka tās ieviešanas kavēšanās var radīt papildus finansiālos ieguldījumus nacionālajā līmenī. ES iekšlietu ministri vienojās, ka konkrētākus lēmumus gan par laika grafiku, gan veicamajiem pasākumiem plānots pieņemt nākamajā tikšanā oktobrī.

Tāpat iekšlietu ministri runāja par ES Pretterorisma stratēģijas ieviešanu, nepieciešamo operatīvo tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības attīstību dalībvalstīs, to starpā un ar trešajām valstīm.

Dalībvalstu pārstāvji arī diskutēja par turpmāku sadarbības attīstīšanu imigrācijas, robežkontroles un patvēruma politikas jomā. Somija vēlas izveidot sistēmu, kas paredzētu piešķirt ES līdzfinansējumu dalībvalstīm, lai segtu ar patvēruma meklētājiem un nelegālo imigrantiem saistītās izmaksas. Piešķirtais finansējuma lielums būtu atkarīgs no dalībvalstu veiktās patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu reģistrācijas vienotajās ES datu bāzēs.

Sanāksmes dalībnieki izvērtēja pieņemto tiesību aktus saistībā ar Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidi un izvērtējuma metožu pilnveidošanu, kā arī runāja par ES likumdošanas attīstīšanu bēgļu un patvēruma jomā.

Jau ziņots, iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars no šā gada 20. līdz 22. septembrim piedalījās neformālajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Tamperē, lai ar pārējo dalībvalstu amatpersonām pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību, kopējās Eiropas patvēruma sistēmas un ES ārējo robežu integrētās pārvaldības sistēmas attīstību.

Sagatavoja:
Dace Ekerte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
mob. tālrunis 26809515
fakss 7219030
e-pasts: dace.ekerte@iem.gov.lv


Atpakaļ