Atbalsta informatīvos ziņojumus par situācijas VUGD uzlabošanu

Ministru Kabinets otrdien, 3.oktobrī, atbalstīja četrus Iekšlietu ministrijas sagatavotos informatīvos ziņojumus par situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) un tam papildus nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem.
Ministru Kabinets otrdien, 3.oktobrī, atbalstīja četrus Iekšlietu ministrijas sagatavotos informatīvos ziņojumus par situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) un tam papildus nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Informatīvajā ziņojumā „Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apsaimniekošanā esošo ēku tehnisko stāvokli un remontu nepieciešamību, kā arī par ugunsdzēsības depo nodrošināšanu ar rezerves elektroapgādes avotiem” norādīts, ka VUGD apsaimniekošanā atrodas 103 ēkas, kas ir būvētas no 1920. līdz 1940.gadam. Ēkas pa šo laiku ir nolietojušās, tāpēc tām nepieciešama rekonstrukcija, kapitālie un kosmētiskie remonti.

Lielākajā daļā VUGD apsaimniekošanā esošo ēku dienesta telpās nepieciešami kosmētiskie remonti. Ēkām ir jāremontē jumti, jāveic sienu remonti, jāatjauno bojātie apmetumi, jākrāso fasādes, jāattīra caurules, kanalizācijas un ventilācijas sistēmas, jānomaina novecojusī elektroinstalācija, jāatjauno centrālapkures sistēmas, jāveic remonti dūmvadiem vai jāpaplašina garāžu vārti.

Pašlaik VUGD piešķirtie līdzekļi nepieciešamajiem remonta darbiem ir nepietiekami, kā rezultātā ēku un inženierkomunikāciju stāvoklis no gada uz gadu pasliktinās, vienlaicīgi pieaug remontdarbu apjoms un izmaksas.

Lai uzlabotu VUGD apsaimniekošanā esošās ēkas, neatliekamajiem remontiem nepieciešami 1,2 miljoni latu. Savukārt, lai VUGD varētu darboties, kad dabas vai tehnogēnu katastrofu rezultātā tiek pārtraukta elektroenerģijas padeve, vēl ir jāiegādājas 94 elektroģeneratori ar autonomu piedziņu, kuru iegādei nepieciešami 566,3 tūkstoši latu.

Informatīvajā ziņojumā par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošinājumu ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku norādīts, ka pašreiz VUGD tehniskā bāze sastāv no 366 ugunsdzēsības automobiļiem. No tiem 314 izgatavoti pēc bijušās PSRS standartiem, tai skaitā 265 automobiļiem (84% no kopējā skaita) izgatavotāju noteiktais ekspluatācijas termiņš ir beidzies.

VUGD nepieciešams uzsākt pakāpenisku veco automobiļu nomaiņu uz jauniem ugunsdzēsības automobiļiem. VUGD tehniskā bāze pēc dažiem gadiem būs pilnībā novecojusi. Lai tas nenotiktu, nepieciešama 70% ugunsdzēsības automobiļu nomaiņa, kas ir vairāk nekā 150 automobiļu. Pēc tam ik gadu nepieciešams iegādāties vēl vismaz 20 jaunus ugunsdzēsības automašīnas.

VUGD rīcībā jābūt 67 autokāpnēm un autopacēlājiem. Uz šo brīdi ir 28 autokāpnes, no kurām 25 ekspluatācijā ir vairāk nekā 20 gadus, un pieci autopacēlāji, no kuriem divi ekspluatācijā ir vairāk nekā 30 gadus.

Lai dienestu nodrošinātu ar jaunu ugunsdzēsības un glābšanas tehniku, piecu gadu laikā no 2007. līdz 2011.gadam VUGD jāiegādājas 92 autocisternas, 37 autokāpnes, 11 autopacēlāji, 29 glābšanas automobiļi, 11 ķīmisko avāriju seku likvidēšanas automobiļi, kā arī cita tehnika par kopējo summu 53,24 miljoni latu.

Savukārt informatīvajā ziņojumā „Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētā valsts civildienesta ierēdņu apgādi ar formas tērpiem un speciālo apģērbu” norādīts, ka jau kopš 1998.gada nepietiekamā finansējuma dēļ ierindas un jaunākā komandējošā sastāva ierēdņi nav saņēmuši jaunus formas tērpus. Viņiem katru gadu tiek izsniegts tikai kokvilnas darba formas tērps, kura lietošanas termiņš ir viens gads.

2006.gadā 80% no VUGD darbiniekiem izsniegtā speciālā apģērba būs nolietoti. Atsevišķu formas tērpa priekšmetu pēdējās piegādes pilnā apjomā tika veiktas 1997.gadā, kad nopirktas 3000 ziemas virsjakas un ikdienas krekli. VUGD ar formas tērpu un speciālā apģērba iegādei piešķirtajiem līdzekļiem nevar nodrošināt darbiniekiem jaunu formas tērpu un speciālo apģērbu.

Sakarā ar to, ka piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros VUGD darbinieki nav nodrošināti ar formas tērpiem un speciālo apģērbu un nav izveidotas Ministru Kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumos Nr.597 “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ierindas un komandējošā sastāva formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts un mantiskās apgādes normas” noteiktās darbinieku mantiskās apgādes rezerves, VUGD tam 2007.gadā kopumā nepieciešami 1,6 miljoni latu. Pastāvot esošajam finansējumam 49,7 tūkstošiem latu gadā, 2007. gadā nepieciešams 1,5 miljoni latu liels papildu finansējums. Formas tērpu un speciālā apģērba atjaunošanai 2008.gadā un turpmāk ik gadu nepieciešami 693,2 tūkstoši latu.

Informatīvajā ziņojumā „Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amata vienību skaita palielināšanas nepieciešamību” norādīts, ka pašlaik VUGD ir 3324 amata vienības, no kurām specializētā valsts civildienesta ierēdņu ar speciālajām dienesta pakāpēm – 2999, bet darba līguma darbinieku – 325.

VUGD amata vienību skaits esošajos posteņos nav pietiekošs, lai nodrošinātu darba drošības noteikumu prasību izpildi. Ugunsgrēka dzēšanu vai glābšanas darbus jāveic ne mazāk kā trīs cilvēkiem, tomēr pašreizējā situācijā bieži uz glābšanas vietām izbrauc divi darbinieki. Posteņu nokomplektēšanai atbilstoši darba drošības noteikumiem šobrīd nepieciešamas papildus 172 ugunsdzēsēju – glābēju amata vienības.

VUGD plāno palielināt štatu vienību skaitu divos posmos, 2007.gadā ieviešot 172 ugunsdzēsēju – glābēju štata vienības posteņos, bet 2008.gadā – 235 štata vienības VUGD brigāžu daļās. Lai plānu realizētu, 2007.gadā nepieciešami 1,2miljoni latu, 2008. gadā – 1,6 miljonus latu, 2009.gadā un turpmākajos gados – 2,7 miljonus latu gadā.


Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ