Notiek kārtējā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme Luksemburgā

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars no šā gada 5. līdz 6. oktobrim piedalās kārtējā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Luksemburgā, lai ar pārējo dalībvalstu amatpersonām pārrunātu ES civilās aizsardzības finanses, vīzu režīma atvieglošanu ar atsevišķām trešajām valstīm, Dienvidu ārējo jūras robežu stiprināšanu un Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) laika grafiku.
Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars no šā gada 5. līdz 6. oktobrim piedalās kārtējā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Luksemburgā, lai ar pārējo dalībvalstu amatpersonām pārrunātu ES civilās aizsardzības finanses, vīzu režīma atvieglošanu ar atsevišķām trešajām valstīm, Dienvidu ārējo jūras robežu stiprināšanu un Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) laika grafiku.

Paredzēts, ka iekšlietu ministri runās par finanšu ietvara izveidi 2007. – 2013.gadam civilās aizsardzības jomā. Viņi diskutēs par līdz šim neatrisinātajiem ES civilās aizsardzības finanšu jautājumiem saistībā ar transporta un ekipējuma veicināšanu un nodrošināšanu, transporta finansēšanu, ja dalībvalsts sniedz palīdzību trešajām valstīm, kā arī dokumenta tiesisko formu un agrīnās brīdināšanas sistēmu.

Sanāksmes dalībnieki arī apspriedīs vīzu paritāti ar atsevišķām trešajām valstīm. Kopējā ES vīzu politika ietver pilnīgu vīzu atcelšanas paritāti, saskaņā ar kuru ir noteikts trešo valstu saraksts, kuru pilsoņi bez vīzas var ieceļot un uzturēties ES dalībvalstīs līdz 90 dienām. Dalībvalstis sagaida, ka attiecīgās trešās valstis piemēros bezvīzu režīmu dalībvalstu pilsoņiem. Latvijai attiecībā uz ASV, Austrāliju, Kanādu, Nikaragvu, Venecuēlu, Brazīliju, Bolīviju, Bruneju un Malaiziju Latvijai nav vīzu paritāte.

Plānots, ka ES iekšlietu ministri vienosies par iespēju sākt sarunas ar Moldovu par vīzu režīma atvieglošanas un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem. Latvija atbalsta mandāta apstiprināšanu sarunām par vīzu atvieglojumu līgumu un readmisijas līgumu ar Moldovu līdz šā gada beigām. Readmisijas līgums ir viens no pamatelementiem migrācijas plūsmu labas pārvaldības procesā, īpaši cīņā ar nelegālo migrāciju, tāpēc Latvija vēlas sadarboties un īstenot migrācijas plūsmu labu pārvaldību.

Tieslietu un iekšlietu ministru padomē runās par SIS II izstrādes jauno laika grafiku, kā arī par Portugāles priekšlikumu jauno dalībvalstu pievienošanai esošai Šengenas informācijas sistēmai un iekšējo robežu atcelšanai saskaņā ar iepriekš apstiprināto grafiku 2007.gada beigās.

Vēl viens sarunu temats būs Dienvidu ārējo jūras robežu stiprināšana. Latvijas Republika piekrīt vajadzībai radīt mehānismu, lai novērotu Vidusjūras reģionā un Atlantijas okeāna piekrastē radušās problēmas sakarā ar lielo nelegālo imigrantu plūsmu no Āfrikas kontinenta. 

Īpaša nozīme ir jāpiešķir jaunu taktisko un tehnoloģisko paņēmienu izstrādei nelegālās imigrācijas apkarošanai uz ūdens. Latvija atbalsta pētījuma veikšanu, lai noskaidrotu, vai vajag veidot Eiropas novērošanas sistēmu, kas būtu saistīta ar ES Dienvidu ārējās jūras robežas novērošanu.

Latvijas Republika uzskata, ka ārējo robežu aģentūras FRONTEX darbībai ārējo jūras robežu stiprināšanā jāpapildina dalībvalstu darbs, lai nodrošinātu efektīvu ārējo robežu pārvaldīšanu. Kopīgo operāciju izstrāde, ātrās iesaistīšanās vienību izveidošana un izmantošana, kā arī dalībvalstu aktīva dalība FRONTEX organizētajās aktivitātēs ir nozīmīgs solis ES ārējo robežu stiprināšanā.

Latvija arī atbalsta pētījuma veikšanu, lai noskaidrotu, vai vajag veidot Vidusjūras Krasta patruļu tīklu, ko īstenotu Eiropas Komisija sadarbībā ar FRONTEX. Šāds pētījums palīdzētu identificēt darbības, kas varētu sniegt dalībvalstīm nepieciešamo palīdzību migrācijas krīzes apstākļu novēršanai un pārvaldīšanai.

Sagatavoja:
Dace Ekerte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
mob. tālrunis 26809515
fakss 7219030
e-pasts: dace.ekerte@iem.gov.lv


Atpakaļ