Notiks Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes sēde

Lai pārrunātu paveikto narkomānijas apkarošanā, konstatētās problēmas un plānotos pasākumus to risināšanai, rīt, 12.oktobrī, plkst. 10.00 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulvārī 6, notiks Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes sēde.
Lai pārrunātu paveikto narkomānijas apkarošanā, konstatētās problēmas un plānotos pasākumus to risināšanai, rīt, 12.oktobrī, plkst. 10.00 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulvārī 6, notiks Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes sēde.

Paredzēts, ka sēdes dalībnieki runās par Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) pilotprojekta uzsākšanu. ĢIS ieviešana var veicināt ar narkotikām saistītās informācijas operatīvu analīzi, narkomānijas apkarošanas resursu plānošanu, kā arī var kalpot citu analītisko uzdevumu veikšanai, kuros nepieciešams apvienot dažādās informāciju sistēmās ievietoto informāciju ar kartogrāfisko informāciju.

Dalībnieki arī apspriedīs "Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības kontroles un  ierobežošanas valsts programmas 2005. - 2008.gadam" ieviešanas perspektīvas 2007.gadā. Valsts programmā paredzēto pasākumu realizēšana 2006.gadā ir apdraudēta, jo tam netika piešķirti finanšu līdzekļi. Tādēļ paredzēts, ka rīt notiks diskusija par programmas finansējuma nodrošināšanu 2007.gadam un citiem ar tās ieviešanu saistītiem aspektiem.

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome ir no citām politiskās koordinācijas veidojumiem neatkarīga politiska institūcija, kuras uzdevumos ietilpst koordinēt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un citu publisko un privāto tiesību subjektu darbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās un nelegālās aprites kontrolē un narkomānijas novēršanā un apkarošanā. Padomi vada Ministru prezidents un tās sastāvā ir iekšlietu ministrs, tieslietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, Finanšu ministrijas valsts sekretārs, veselības ministrs, Nacionālo Bruņoto spēku štāba priekšnieks, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās, Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors, Narkoloģijas valsts aģentūras direktors, Valsts policijas Narkotiku apkarošanas biroja priekšnieks un Latvijas Policijas akadēmijas rektors. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgs piedalīties ģenerālprokurors vai viņa pilnvarota persona.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ