Būtiski pieaugs iekšlietu sistēmas un ieslodzījuma vietu darbinieku algas

Ministru Kabinets (MK) šodien, 31.oktobrī, akceptēja Iekšlietu ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm”, kas paredz no 2006.gada 1.janvāra būtiski paaugstināt Iekšlietu ministrijas (IeM) iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm atalgojumu.
Ministru Kabinets (MK) šodien, 31.oktobrī, akceptēja Iekšlietu ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm”, kas paredz no 2006.gada 1.janvāra būtiski paaugstināt Iekšlietu ministrijas (IeM) iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm atalgojumu.

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz, ka IeM sistēmas iestāžu darbinieku atalgojums no nākamā gada palielināsies vidēji par 160 latiem mēnesī, tajā skaitā Valsts policijas darbinieku atalgojums palielināsies vidēji par 167 latiem, Valsts robežsardzē – par 129 latiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā – par 148 latiem, Iekšlietu ministrijas Sakaru centrā – par 231 latu, IeM Informācijas centrā – par 275 latiem, Latvijas Policijas akadēmijā – par 183 latiem. Ieslodzījuma vietu pārvaldē darbinieku atalgojums pieaugs par 120 latiem.

Noteikumi paredz sadalīt amatu nosaukumus un tiem atbilstošās augstākās speciālās dienesta pakāpes pa 12 amatu kategorijām (atbilstoši augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm), savukārt amatus - līdz 4 līmeņos amata kategorijas ietvaros, lai noteiktu pēc iespējas konkrētāku mēneša amatalgas apmēru, ņemot vērā amata pienākumu specifiku, atbildības līmeni, kā arī struktūrvienības pakļautības principu.

Tāpat noteikumi paredz piemaksu par speciālo dienesta pakāpi, naktsdarbu, papildu darbu (darba apjoma palielināšanos, prombūtnē esošas amatpersonas vai vakanta amata pienākumu pildīšanu), par amata pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni, par amata pienākumu pildīšanu informācijas tehnoloģiju un sakaru jomā, kā arī citas speciālās piemaksas. Tāpat būs iespēja piešķirt prēmijas, paredzot izlietot šim mērķim līdz 15% no atalgojuma fonda un tā ekonomiju.

Ņemot vērā to, ka regulāri piemaksas (par naktsdarbu, par virsstundu darbu, par amata pienākumu pildīšanu īpašos apstākļos, kas saistīti ar paaugstinātu risku amatpersonas drošībai un veselībai) pamatā tiek noteiktas amatpersonām, kas ieņem amatus, kuru augstākā speciālā dienesta pakāpe ir līdz virsniekvietniekam, veidojās situācija, ka amatpersonas, kam ir augstākā izglītība (sākot no leitnanta augstākajai speciālajai dienesta pakāpei atbilstošiem amatiem) saņem zemāku atalgojumu, jo tām piemaksu īpatsvars ir mazāks. Lai daļēji novērstu šo situāciju, noteikumu projektā paredzēta piemaksas par speciālo dienesta pakāpi palielināšana, sākot no leitnanta par 10 – 45 latiem.

Palielinot amatalgu, palielinās arī citi ienākumi no algota darba, kas tiek segti no atalgojuma fonda - piemaksas par naktsdarbu, virsstundu darbu, pabalsti un kompensācijas. Plānots, ka būtiski palielināsies bērnu dzimšanas gadījumu skaits, paredzot tam nepieciešamos līdzekļus, ņemot vērā, ka 2006.gadā dzimst divas reizes vairāk bērnu nekā 2005.gadā, no 2007.gadā palielināsies amatpersonu amatalga, no kuras aprēķina bērna piedzimšanas pabalstu. Vienlaikus valdība ir pieņēmusi lēmumu no 2008.gada 1.janvāra paredzēt būtiskas izmaiņas bērna piedzimšanas pabalsta apmērā, to diferencējot atkarībā no nostrādātā laika valsts dienestā.

Atalgojuma palielināšanai un nodokļu nomaksai 2007. un turpmākajos gados valsts budžetā būs nepieciešami papildus 41,1 milj. Ls. Vienlaikus valsts budžetā nodokļu veidā atgriezīsies 18,5 milj. latu.

Noteikumu mērķis ir ieviest vienkāršu, saprotamu, konkurētspējīgu amatpersonu darba samaksas sistēmu, paredzēt konkrētu pieeju amatpersonu darba samaksas paaugstināšanai un stabilu finansiālo nodrošinājumu, noteikt vienotu darba samaksas regulējumu gan Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, gan Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām.

Iekšlietu ministrija uzsver, ka Ministru kabineta noteikumu projekts pilnībā neatrisina visas esošās problēmas amatpersonu darba samaksas regulējumā, jo vienotos noteikumos ietvertas septiņas iestādes ar dažādām funkcijām. Tāpēc ir nepieciešams turpināt darbu darba samaksas sakārtošanas jomā. Tas ir darbietilpīgs process un prasa padziļinātu esošās situācijas analīzi.

Ministru kabinets uzdeva risināt jautājumu par uzturdevas kompensācijas iekļaušanu darba samaksā, kā arī kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt jautājumu par valsts drošības iestāžu un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku atalgojuma savstarpēju atbilstību.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ