Sakārtos pabalstu un kompensāciju sistēmu

Ministru Kabinets šodien, 31.oktobrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru Kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi”, kas noteiks vienotu kārtību pabalstu un kompensāciju saņemšanai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.
Ministru Kabinets šodien, 31.oktobrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru Kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi”, kas noteiks vienotu kārtību pabalstu un kompensāciju saņemšanai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Ar šiem noteikumiem tiks sakārtota IeM sistēmas iestāžu un IeVP amatpersonām izmaksājamo pabalstu un kompensāciju sistēma - tā būs pārskatāmāka, saprotamāka un vienota visu iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti neparedz detalizētu un vienotu kārtību sociālo garantiju saņemšanai IeM sistēmas iestādēs un IeVP. Atsevišķas normas var atšķirīgi interpretēt, atšķiras pabalstu un kompensāciju apmērs dažādās iestādēs. Pabalstu un kompensāciju veidi noteikti vairākos normatīvajos aktos, līdz ar to sistēma ir nepārskatāma.

Izstrādātais normatīvā akta projekts attiecas uz 19 tūkstošiem amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm. Lai gan tas neparedz jaunu kompensāciju un pabalstu veidu ieviešanu, tomēr amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm skaidri zinās savas tiesības, kas ietekmēs viņu sociālo drošību, ņemot vērā apstākļus un vidi, kādos tās veic savus dienesta pienākumus.
 
Projektā paredzēta būtiska kompensāciju apmēra palielināšana, ja amatpersona, pildot dienesta pienākumus, cietusi nelaimes gadījumā un kļuvusi par I, II grupas invalīdu vai guvusi smagus veselības traucējumus.

Noteikumu projektam ir tieša ietekme gan uz amatpersonu dzīves, gan uz sociālās aizsargātības līmeni. Jūtoties sociāli stabili aizsargātas, amatpersonas būs vairāk motivētas turpināt dienestu. Tāpat paredzams, ka, palielinoties arī atalgojumam, dienestam tiks piesaistīti jauni darbinieki, kā rezultātā uzlabosies attiecīgo iestāžu darbības rezultāti un visas sabiedrības drošība.

Lai nodrošinātu IeM un IeVP darbinieku sociālās garantijas, valsts budžetā 2007. un turpmākajos gados būs nepieciešami papildus aptuveni 1,3 milj. latu.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ