Par iekšlietu ministra tikšanos ar ministrijas struktūrvienību un dienestu vadītājiem

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis šodien, 9.novembrī, pirmo reizi tikās ar visu Iekšlietu ministrijas (IeM) struktūrvienību un dienestu vadītājiem, lai darba sanāksmē pārrunātu veicamos darba pasākumus un dienesta aktualitātes.
Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis šodien, 9.novembrī, pirmo reizi tikās ar visu Iekšlietu ministrijas (IeM) struktūrvienību un dienestu vadītājiem, lai darba sanāksmē pārrunātu veicamos darba pasākumus un dienesta aktualitātes.

Jaunais iekšlietu ministrs akcentēja tās valdības deklarācijas vadlīnijas, kas attiecināmas uz iekšlietu jomu un kuru īstenošanā būs jāsniedz konkrēti priekšlikumi visiem ministrijas dienestiem. „Ministrijas un dienestu kopējais darba plāns jāveido, balstoties uz valdības deklarāciju. Taču, lai to īstenotu, ir jābūt attiecīgam finansiālam nodrošinājumam, tas nedrīkst būt tikai formāls, abstrakts plāns tikai tāpēc, lai tas būtu,” uzsvēra Godmanis.

Tāpat ministrs uzskata, ka nepieciešams veikt revīziju par situāciju ministrijas likumdošanā, lai rīcības plānu realizētu, balstoties uz tiesisku un sakārtotu normatīvo bāzi, kā arī apzinātu un noteiktu nepieciešamās likumdošanas iniciatīvas.

Par prioritāriem uzdevumiem ministrs uzskata iekšējās drošības stiprināšanu valstī, īpaši liekot uzsvaru uz katra indivīda drošību. Viņaprāt, vispirms jāpanāk, ka policija ikdienā ir atvērta un pieejama iedzīvotājiem, un svarīgi, lai likuma sargi ikdienā būtu pieejami uz ielām. Tādejādi samazinātos noziedzība sabiedriskās vietās un vairotos uzticība tiesībsargājošām institūcijām.

Par tikpat svarīgu uzdevumu ministrs noteica saiknes veidošanu ar sabiedrību, jo īpaši uzsverot, ka policijas un sabiedrības attiecībām turpmāk jāveidojas jaunā kvalitātē - no represīvas sistēmas pārstāvjiem kļūstot par pakalpojumu sniedzējiem sabiedrībai.

Ministrs pateicās Valsts policijas un Valsts robežsardzes darbiniekiem par sadarbību robežsargu aizturēšanā, kurus tur aizdomās par korupciju uz Austrumu robežas. „Šis ir labs piemērs veiksmīgai dienestu sadarbībai un skaidra zīme tiem, kas plāno iesaistīties līdzīgās nelikumīgās darbībās. Sekmīga cīņa pret negodīgiem darbiniekiem un korupcijas izskaušana IeM dienestos ir viens no pamatakmeņiem sabiedrības uzticības nostiprināšanā,” sacīja ministrs.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktore
tālrunis 7219363
fakss 7219030
e-pasts: iveta.kancena@iem.gov.lv


Atpakaļ