Sagatavotas likumdošanas izmaiņas cīņai pret nelegālā alkohola apriti

Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretārs Aivars Straume


Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretārs Aivars Straume

Tāpat IeM ierosina Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēt, ka personu par nelegālā alkoholiskā dzēriena jeb „krutkas” iegādi atbrīvo no administratīvās atbildības, ja tā labprātīgi sniedz informāciju par faktiem, kas saistīti ar nelegālā alkohola izgatavošanu (ražošanu) vai glabāšanu, pārvadāšanu un realizāciju. Tādejādi nelegālā alkohola pircējs būtu atbrīvots no soda, sniedzot likuma sargiem noderīgu informāciju par nelegālā alkohola apriti, to skaitā nelegālā alkohola tirgotavām jeb „točkām”.

IeM arī ierosina Krimināllikumā ieviest bargākus sodus cīņai ar nelegālā alkohola apriti. Proti, IeM iesaka papildināt Krimināllikumu ar jaunu 221.1pantu: „Nelikumīga alkoholisko dzērienu izgatavošana (ražošana), glabāšana, pārvadāšana un realizācija, ja netiek veikta komercdarbība”, par šādām darbībām nosakot sodu - brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai piespiedu darbu, vai naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, kā arī konfiscējot mantu. Tādējādi Krimināllikumā būtu atrunāts, ka personu varēs saukt pie kriminālatbildības jau ar pirmo reizi, kad to pieķers likuma pārkāpšanā, piemēram, persona savā dzīvesvietā tirgo nelegālas izcelsmes alkoholu. Pašlaik personas var saukt pie kriminālatbildības tikai tad, ja par alkoholisko dzērienu tirdzniecību neatļautās vietās persona tiek pieķerta atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas.

Ieviešot šo Krimināllikuma normu, būtu paredzētas bargākas sankcijas arī par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu, pārvadāšanu un realizāciju, ja tās izdarītas atkārtoti vai tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās - brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai piespiedu darbs, vai naudas sods līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.

Savukārt, ja ar nelegālā alkohola apriti tiks radīts būtisks kaitējums vai radītas smagas sekas, ministrija ierosina sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai naudas sodu līdz simts piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.

Ministrijas juristi uzskata, ka ieviešot šo normu, būs radīts tiesisks pamats saukt pie kriminālatbildības personu, kura nav komersants, kā arī to piemērot nelikumīgas izcelsmes alkoholisko dzērienu gadījumā.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna

Preses un sabiedrisko attiecību departamenta

direktore
tālrunis 7219363

7219030
e-pasts: iveta.kancena@iem.gov.lv

 


Atpakaļ