Par semināru lietisko pierādījumu nodošanas un glabāšanas procesā

Šodien sākas Iekšlietu ministrijas valsts aģentūras „Materiālās rezerves” rīkotais divu dienu seminārs par lietisko pierādījumu un izņemtās mantas nodošanu valsts aģentūras „Materiālās rezerves” glabāšanā, realizācijai vai iznīcināšanai.
Šodien sākas Iekšlietu ministrijas valsts aģentūras „Materiālās rezerves” rīkotais divu dienu seminārs par lietisko pierādījumu un izņemtās mantas nodošanu valsts aģentūras „Materiālās rezerves” glabāšanā, realizācijai vai iznīcināšanai.

Paredzēts, ka semināra dalībnieki runās par ikdienā piemēroto praksi un problēmām saistībā ar lietisko pierādījumu nodošanas un uzglabāšanas procesu, ar kurām valsts pārvaldes, to skaitā tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem, nākas saskarties ikdienā un arī par turpmāk īstenojamiem pasākumiem. Paredzēts, ka semināra ietvaros izskatīs iespējas grozīt esošos normatīvos aktus, lai samazinātu budžeta līdzekļu izlietojumu lietisko pierādījumu glabāšanas procesā. Jau pēc semināra Iekšlietu ministrija plāno iesniegt izskatīšanai Ministru Kabinetā nepieciešamos grozījumus likumdošanā.

Seminārā piedalās Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, prokuratūras un tiesu pārstāvji.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktore
tālrunis 7219363
fakss 7219030
e-pasts: iveta.kancena@iem.gov.lv


Atpakaļ