Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmi Briselē

Attēls
Attēls
Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē šī gada 4. un 5.decembrī ES dalībvalstu amatpersonas pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar civilo aizsardzību, Šengenas telpas paplašināšanu un migrāciju ES.
Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē šī gada 4. un 5.decembrī ES dalībvalstu amatpersonas pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar civilo aizsardzību, Šengenas telpas paplašināšanu un migrāciju ES.

Viens no sanāksmes dalībnieku diskusiju tematiem bija Ātrās reaģēšanas un gatavības instrumenta izveidošana ārkārtējām situācijām. Latvijas pārstāvji uzsvēra, ka atbalsta izveidot Civilās aizsardzības finanšu instrumentu, jo tas var veicināt sadarbību starp Kopienu un ES dalībvalstīm ārkārtas situācijās vai iespējamu draudu gadījumos.

Latvija arī atbalsta ES prezidējošās valsts Somijas jauno priekšlikumu par transporta izmantošanu komerciālajā tirgū. Tas paredz slēgt līgumus par brokera pakalpojumiem, un nodrošināt dalībvalstis tikai ar informāciju par apzinātajiem piegādātājiem, kas var dot ekipējumu katastrofu gadījumos.

Latvija arī atbalsta Portugāles priekšlikumu par jauno dalībvalstu integrāciju esošajā SIS I+ (SISone4ALL) un paralēlu darba turpināšanu pie SIS II izveides. Valsts galvenā prioritāte ir kontroles atcelšana uz iekšējām robežām, ko nodrošinātu SISone4ALL sekmīga ieviešana. Vienlaikus Latvija uzsver, ka SIS II ir Latvijas absolūtā prioritāte, tādēļ ir jāstrādā paralēli pie abiem projektiem.

Atzīstot migrācijas fenomena daudzdimensionālo raksturu, Latvija kopumā atbalsta globālas pieejas migrācijai attīstīšanu, tai skaitā arī uz citiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kā arī migrācijas un attīstības saiknes stiprināšanu migrācijas cēloņu novēršanai.

Vienlaikus valsts rezervēti vērtē legālās migrācijas iespēju veicināšanu. Legālās migrācijas politika šobrīd atrodas attīstības sākuma stadijā, tādēļ Latvija uzskata, ka būtu pāragri to uzsvērt kā vienu no elementiem sadarbībā ar trešajām valstīm.

Sagatavoja:
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ