Par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā

Attēls
Attēls
Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 7.decembrī, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts, kas nosaka apsardzes komersanta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu.
Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 7.decembrī, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts, kas nosaka apsardzes komersanta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu.

Projekts „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” paredz, ka apsardzes darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits par apdrošināšanas periodu ir ne mazāks par 10 procentiem no apsardzes komersanta gada apgrozījuma un ne mazāks kā 100 000 latu gadā. Tas ir pieņemts, izvērtējot praksi, kas pastāv jau pašreiz starp apsardzes komersantiem un apdrošinātājiem, noslēdzot brīvprātīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus, kā arī ievērojot mazo un vidējo apsardzes uzņēmumu intereses.

Projekts nosaka, ka apsardzes komersantam turpmāk būs jāapdrošina savas apsardzes darbības civiltiesiskā atbildība ar minimālo atbildības limitu ne mazāku kā 100 000 latu gadā un katru gadu jāmaksā iemaksas no 700 līdz 2000 latiem. Tādējādi apsardzes komersants apdrošinās savu civiltiesisko atbildību, kas paredz atlīdzību par apsardzes darbības laikā nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai, tās mantai, kā arī par zaudējumiem, kas radušies zādzības ar iekļūšanu un laupīšanas rezultātā.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ