Nosaka apsardzes sertifikātu saņemšanas kārtību

Attēls
Attēls
Ministru Kabinets šodien, 19.decembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto noteikumu projektu par apsardzes sertifikātu izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru.
Ministru Kabinets šodien, 19.decembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto noteikumu projektu par apsardzes sertifikātu izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskajām personām izsniedzami apsardzes sertifikāti un pagarināms to derīguma termiņš, kā arī valsts nodevas apmēru par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta izsniegšanu un par apsardzes sertifikāta izsniegšanu pēc derīguma termiņa pagarināšanas.

Noteikumi paredz, ka apsardzes sertifikātu izsniedz IeM izveidota apsardzes darbības kvalifikācijas komisija. Sertifikātu noteikumos noteiktajā kārtībā varēs izsniegt fiziskai personai, kura apguvusi apsardzes sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās izglītības programmu un nokārtojusi apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu. Izglītības programmu izstrādā IeM, bet apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija.

Apmācību varēs veikt juridiska persona, kura noteiktā kārtībā saņēmusi licenci šīs programmas īstenošanai.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ